ANNO 117: PAX ROMANA

เตรียมสวมเสื้อคลุมแห่งผู้ว่าการรัฐ! แล้วดูแลการปกครองให้กับจักรวรรดิโรมันใน ANNO 117: PAX ROMANA

 Anno 117: Pax Romana จะวางจำหน่ายทั่วโลกในปี 2568 เกมจะพร้อมให้เล่นบน Ubisoft+*, PlayStation®5 , Xbox Series X|S, Amazon Luna รวมถึง Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Store และ Epic Games Store

Follow us

Scroll to Top