คู่มือทำอาหาร : สูตรอาหาร ทุกเมนู ในเกม Coral Island

มาเป็นสุดยอดเชฟกันเถอะ !
ในเกม Coral Island มี รายการอาหาร ทั้งหมด 106 เมนู แต่ละเมนู ใช้อะไรทำบ้าง มาไล่ดูทีละรายการได้เลยจ้าาาา

– ต้องอัพบ้านก่อน จนมีครัว แล้วไปซื้อเครื่องครัวที่ ร้าน Socket and Pan
– มีเครื่องครัว 9 ชนิด ใช้ทำอาหารได้ครั้งละ 1 ชนิด
– เกมนี้เป็นระบบทำอาหาร แบบที่เราไม่จำเป็นต้องเรียนเมนูนั้นก่อน เราสามารถเลือกหรือลองทำเมนูอาหารเองได้เลย
นั่นหมายความว่า แค่เรามีอุปกรณ์และมีวัตถุดิบครบ ก็จะทำอาหารครบทั้ง 106 เมนูได้เลยยยยยยยย โดยไม่จำเป็นต้องรอชาวเมืองบอกสูตรอาหาร
– อาหารนอกเหนือจากเมนูที่เรามี ถ้าทำสำเร็จ จะถูกบันทึกลงไปในเมนูที่เรามีด้วย
– เมื่อทำอาหาร 1 ครั้ง จะเสียพลังงาน 10 หน่วย และจะได้อาหาร ครั้งละ 2 จาน
– ทำทีละหลายๆจานได้ ทำครั้งเดียว 20 จาน ไรงี้
– อาหารจะมีดาวด้วย โดยดาวจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบที่เราใช้


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Banana fritter
Banana
Any flour
Any oil
30
95

Dinda ( 7)
83
95
104
125
166

Beet chips
Beet
Any oil
110
140
64
74
80
96
128

Donut
Potato
Sugar
Canola oil
185
255
Go fast 10%
98
113
123
147
196

Falafel
Peas
Cucumber
Any oil
85
100
Defense 2
88
101
110
132
176

Fried rice
Rice
Shallot
Any vegetable
Any egg
255
310
Defense 2

Joko ( 3)
68
78
85
102
136

Fried tempeh
Tempeh
Any oil
30
40
Gathering 10%

Dinda ( 4)
65
75
81
98
130

Kale chips
Kale
Any oil
40
40
Gathering 10%
53
61
66
80
106

Omurice
Rice
Ketchup
Carrot
Any egg
380
425
Debuff immunity
127
146
159
191
254

Pad thai
Wheat flour
Shrimp
Lemon
Any vegetable
175
195
Attack 10%

Jack ( 2)
107
123
134
161
214

Peyek
Wheat flour
Almond
Any caterpillar
80
120
Catching 10%
132
152
165
198
264

Potato chips
Potato
Any oil
110
150
Defense 2
75
86
94
113
150

Roasted almonds
Almond 25
30
Go fast 10%
72
83
90
108
144

Roasted chestnuts
Chestnut 25
40
Gathering 10%

Zarah ( 4)
23
26
29
35
46

Roasted mushroom
Any mushroom
Basil
Olive oil
155
185
Mining 10%
165
190
206
248
330

Spider tempura
Gourmet salt
Any spider
Any flour
Any oil
125
265
Go fast 10%

Kira ( 4)
210
242
263
315
420

Sweet potato chips
Sweet potato
Any oil
55
65
100
115
125
150
200

Sweet potato poutine
Sweet potato
Any cheese
Any oil
105
150
Mining 10%

Pablo ( 5)
265
305
331
398
530


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Green smoothie
Any vegetable 30
35
Defense 2
8
9
10
12
16

Guacamole
Tomato
Avocado
Garlic
175
180
Farming 10%

Macy ( 3)
102
117
128
153
204

Hummus
Peas
Olive oil
40
50
Farming 10%

Anne ( 4)
155
178
194
233
310

Ice cream
Any milk 15
20
Ranching 10%
38
44
48
57
76

Jamu
Ginger
Ginseng
Any honey
130
300
Stamina 100

พาน Rare Cooking ครบ
104
120
130
156
208

Ketchup
Tomato
Gourmet salt
45
50
37
43
46
56
74

Peanut butter
Almond
Butter / Large butter
30
30
Stamina 100
140
161
175
210
280

Smoothie
Any fruit 40
40
15
17
19
23
30

Wasabi paste
Wasabi 45
45
55
63
69
83
110


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Cenil
Taro root
Sugar
Any coconut
65
95
Go fast 10%
57
66
71
86
114

Egg custard
Sugar
Any milk
Any egg
60
115
Ranching 10%
83
95
104
125
166

Es cendol
Rice flour
Syrup
Any coconut
55
85
Go fast 10%
90
104
113
135
180

Es doger
Syrup
Sweet potato
Milk / Large milk
Any coconut
80
105
Go fast 10%
100
115
125
150
200

Klepon
Rice flour
Sugar
Any coconut
60
95
Go fast 10%
90
104
113
135
180

Purée
Any fruit / Any vegetable 40
40
Defense 2
8
9
10
12
16

Wakame
Seaweed
Seaweed
10
10
2
2
3
3
4

Yogurt
Any milk 20
20
Ranching 10%
240
276
300
360
480


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Fish sandwich
Bread
Lettuce
Shallot
Any fish
275
295
Fishing 10%
64
74
80
96
128

Fresh salad
Any vegetable 35
45
Defense 2
8
9
10
12
16

Rainbow sandwich
Bread
Tomato
Any vegetable
Any mayonnaise
125
170
Farming 10%
77
89
96
116
154

Sashimi
Any fish
Wasabi
135
120
Fishing 10%

Rafael ( 1)
50
58
63
75
100

Sushi
Any fish
Rice
235
225
Fishing 10%
Fishing level 2 46
53
58
69
92

Whole coconut drink
Any coconut 30
20
Gathering 10%
45
52
56
68
90


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Apple pie
Apple
Wheat flour
Butter / Large butter
Any honey
225
205
Farming 10%
191
220
239
287
382

Bread
Any flour 5
25

Eva ( 2)
20
23
25
30
40

Butter croissant
Any flour
Any milk
Any butter
30
55
Ranching 10%

Luke ( 2)
123
141
154
185
246

Chocolate chip muffins
Cocoa bean
Any flour
Any egg
55
100
Go fast 10%
85
98
106
128
170

Cookies
Cocoa bean
Any flour
Any butter
40
55
Go fast 10%
128
147
160
192
256

Eggplant lasagna
Eggplant
Tomato
Any cheese
125
150
Defense 2

Nina ( 6)
118
136
148
177
236

Fruit tart
Wheat flour
Sugar
Any fruit
Any fruit
115
175
Go fast 10%

Eva ( 3)
70
81
88
105
140

Hawaiian pizza
Pineapple
Any flour
Any cheese
190
215
Farming 10%

Dippa ( 5)
213
245
266
320
426

Jackfruit casserole
Jackfruit
Potato
Any mushroom
Any milk
260
290
Defense 2

Bree ( 3)
132
152
165
198
264

Kue kancing
Sugar
Any egg
Any flour
45
100
Go fast 10%
68
78
85
102
136

Minced jackfruit pie
Jackfruit
Any flour
Any butter
50
75
Farming 10%

Alice ( 2)
125
144
156
188
250

Mooncake
Lotus
Any flour
Any egg
50
100

Betty ( 1)
58
67
73
87
116

Mushroom jerky
Any mushroom 35
35
Gathering 10%
20
23
25
30
40

Oven-baked risotto
Rice
Any butter
Any mushroom
Any cheese
230
270
Debuff immunity

Theo ( 7)
191
220
239
287
382

Pineapple upside-down cake
Sugar
Pineapple
Any flour
210
270
Go fast 10%
143
164
179
215
286

Pizza
Tomato
Any flour
Any cheese
Any mushroom
215
250
Attack 10%

Chaem ( 4)
150
173
188
225
300

Pumpkin pie
Pumpkin
Sugar
Any flour
Any egg
105
195
Defense 2
123
141
154
185
246

Raisins
Grape 35
45
37
43
46
56
74

Ratatouille
Bell pepper
Olive
Tomato
Eggplant
125
150
Mining 10%
115
132
144
173
230

Red velvet cake
Any egg
Any milk
Any flour
Strawberry
75
125
Go fast 10%
131
151
164
197
262

Vegetable jerky
Any vegetable 60
65
Defense 2
15
17
19
23
30


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Cauliflower casserole
Cauliflower
Potato
Any flour
410
395
Farming 10%
145
167
181
218
290

Fish taco
Tortilla
Any fish
Any mayonnaise
120
145
Fishing 10%

Emma ( 2)
75
86
94
113
150

Hash browns
Potato
Any egg
Any flour
160
235
Farming 10%
80
92
100
120
160

Pancakes
Maple syrup
Any flour
Any fruit
80
110
Go fast 10%
140
161
175
210
280

Pepper and mushroom flatbread
Bell pepper
Any mushroom
Any flour
65
95
Mining 10%

Erika ( 3)
64
74
80
96
128

Popiah
Rice flour
Carrot
Shrimp / Crab
235
255
Stamina 100
79
91
99
119
158

Sauteed chard
Chard
Any oil
145
165
Defense 2

Suki ( 3)
93
107
116
140
186

Scrambled eggs
Any egg
Any milk
55
90
Ranching 10%
120
138
150
180
240

Serabi
Gourmet salt
Rice flour
Sugar
Any coconut
130
85
Go fast 10%
205
236
256
308
410

Spring frittata
Any egg
Any vegetable
110
135
Defense 10%

Ling ( 1)
60
69
75
90
120

Sunny-side-up eggs
Any egg 15
25
Ranching 10%
Ranching level 1 25
29
31
38
50

Tortilla
Any flour 10
40
60
69
75
90
120

Vegan taco
Tortilla
Any vegetable
Kiracha sauce
110
265
Attack 10%

Emma ( 5)
85
98
106
128
170


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Assorted grilled platter
Any honey
Any vegetable
Any vegetable
150
160
Gathering 10%

Emily ( 4)
38
44
48
57
76

Bug jerky
Any insect 60
80
Catching 10%
Catching level 2 13
15
16
20
26

Corn on the cob
Corn
Any butter
80
80
Defense 2

Frank ( 2)
80
92
100
120
160

Grilled fish
Any fish 70
60
Fishing 10%
23
26
29
35
46

Herbed tempeh
Tempeh
Gourmet salt
Basil
160
180
Debuff immunity

Kenny ( 5)
67
77
84
101
134

Smoked fish
Any fish
Wood
70
60
Fishing 10%
24
28
30
34
48

Smoked salmon
Salmon / Sockeye salmon
Wood
130
115
Fishing 10%

Jim ( 5)
45
52
56
68
90

Summer burger
Bread
Pineapple
Shallot
Any cheese
230
340
Debuff immunity
390
449
488
585
780


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Basil pesto pasta
Basil
Tomato
Wheat flour
245
275
Farming 10%

Oliver ( 4)
69
79
86
104
138

Clam chowder
Any clam
Any milk
60
70
Diving 10%

Noah ( 2)
50
58
63
75
100

Fish soup
Sake
Any fish
Any vegetable
270
285
Fishing 10%

Connor ( 3)
260
299
325
390
520

Gnocchi
Potato
Any flour
Any cheese
Any butter
215
260
Farming 10%

Chaem ( 3)
205
236
256
308
410

Green curry
Bell pepper
Basil
Peas
Any coconut
310
315
Defense 10%
95
109
119
143
190

Hard-boiled duck egg
Duck egg / Large duck egg 20
30
Stamina 100
50
58
63
75
100

Hard-boiled egg
Egg / Large egg 15
25
Stamina 100
25
29
31
38
50

Hard-boiled quail egg
Quail egg / Large quail egg 30
35
Stamina 100
123
141
154
185
246

Hot cocoa
Cocoa bean
Milk / Large milk
45
45
Debuff immunity
83
95
104
125
166

Kue lapis
Sugar
Taro root
Any coconut
80
115
Go fast 10%
57
66
71
86
114

Lodeh
Eggplant
Tempeh
Any vegetable
Any coconut
150
155
Defense 2
76
87
95
114
152

Red curry
Hot pepper
Shallot
Carrot
Any coconut
255
295
Attack 10%
95
109
119
143
190

Seafood ramen
Wheat flour
Any fish
Any mussel
235
260
Diving 10%

Sunny ( 4)
130
150
163
195
260

Stew
Potato
Any mushroom
165
180
Attack 10%
58
67
73
87
116

Stone soup
Stone
Any edible ingredient
20
30
Mining level 4 5
6
6
8
10

Tomato soup
Tomato 70
80
Farming 10%
30
35
38
45
60

Veggie ramen
Wheat flour
Kombu
Any mushroom
135
170
Diving 10%

Millie ( 5)
135
155
169
203
270

Wild mushroom polenta
Corn
Any mushroom
90
85
Farming 10%

Ben ( 3)
32
40
40
48
64


ชื่อวัตถุดิบผลที่มาราคาขาย

Burrito
Tortilla
Soybean
Any cheese
Any vegetable
110
180
Defense 10%

Charles ( 3)
102
117
128
153
204

Edamame
Peas 35
45
Defense 2
30
35
38
45
60

Lettuce wrap
Lettuce
Soybean
150
180
Defense 10%

Leah ( 6)
33
38
41
50
66

Onigiri
Rice 110
140
Debuff immunity

Lily ( 3)
26
30
33
39
52

Slimy okra
Okra
Slime goop
50
135
Mining 10%
Mining level 7 55
63
69
83
110

Spicy sauerkraut
Hot pepper
Red cabbage
85
140
Attack 10%
125
144
156
188
250


เล่นเกมกันให้สนุก
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers คอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้า

แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ

Facebook
Twitter
VK

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

1 thought on “คู่มือทำอาหาร : สูตรอาหาร ทุกเมนู ในเกม Coral Island”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us

Scroll to Top