Daydream

ออกผจญภัยโลกแห่งฝันร้ายที่อาจจะมีอะไรมากกว่านั้น ใน Daydream: Forgotten Sorrow

ไขปริศนาและวิ่งหนีจากสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาว่าโลกนี้มีอะไรมากกว่าแค่ฝันร้าย

Follow us

Scroll to Top