Sonic Frontiers

รีวิว Sonic Frontiers

เม่นสายฟ้า Sonic กลับมาอีกครั้งในรูปแบบ 3D ที่ลงให้กับ Next-Gen การที่เพดานสูงขึ้น จะทำให้เกมนี้ถูกถ่ายทอดออกมาได้ดีขึ้นหรือไม่ ต้องมาดูในรีวิวของเรากัน

Follow us

Scroll to Top