Assassin’s Creed Mirage

รีวิว : Assassin’s Creed Mirage เวอร์ชั่น iOS

Assassin’s Creed Mirage เคยเป็นเวอร์ชั่น PC และ คอนโซลมาก่อน ออกมาในปี 2023 โดยที่ตอนนี้ สามารถเล่นบนมือถือได้แล้ว ผ่านระบบ iOS ว่าแต่ มันเล่นได้ไหม ร้อนไหม ภาพสวยไหม บทความนี้ มีคำตอบ !!

Follow us

Scroll to Top