Nexon Thailand

ความสามารถแต่ละสายของ THE FINALS ปลดอะไรก่อนดี ถึงคุ้ม ?

THE FINALS เกมยิงสุดเดือดตัวใหม่จาก NEXON เปิดให้แฟน ๆ ชาวไทยเล่นกันอย่างเป็นทางการแล้ว และเกมนี้ ความสามารถต่าง ๆ จำเป็นจะต้องใช้แต้มเงินในเกมปลดล็อค โดยทุกชิ้นจะต้องใช้ 800 แต้ม ส่วน Gadgets เสริม หรืออุปกรณ์พิเศษบางอย่าง จะต้องใช้ 1,000 แต้ม และแต่ละสาย ทั้ง Light / Medium / Heavy จะใช้แต้มปลดแยกกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควร กว่าจะปลดของแต่ละชิ้น แต่ละอย่างได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำกันว่า แต่ละสายนั้น ปลดอะไรมาใช้ถึงคุ้มที่สุด และทำให้เกมการเล่นสะดวกสบายขึ้น

Follow us

Scroll to Top