Shazam

ถึงเวลาเทพ.ชน.เทพ. พบกับโปสเตอร์คาแรคเตอร์และตัวอย่างเสียงไทย Shazam! Fury of the Gods16 มีนาคม ในโรงภาพยนตร์

ปล่อยโปสเตอร์คาแรคเตอร์ 4 ตัวละคร ชาแซม, แอนเธีย, เฮสเพอร่า และ กาลิปโซ่ จากภาพยนตร์ “Shazam! Fury of the Gods” 

Follow us

Scroll to Top