คู่มือชาวสวน : ผักผลไม้ ดอกไม้ ทั้งหมดที่ปลูกได้ในทุกฤดู พร้อมการแปรรูป ในเกม Coral Island

จัดไปครบๆ พืชผลทุกชนิดที่ปลูกได้ ทั้ง ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และพืชอื่นๆ
โดยจะให้ข้อมูล ทั้งราคาซื้อ ราคาขาย และ ราคาแปรรูป

ข้อมูลจะแยกกัน พืชผลเป็นพืชที่ปลูกได้ในแต่ละฤดู

ของแปรรูปที่ใช้หลักๆ ของ ผัก และ ผลไม้ คือ Mason jar และ Keg
ของดอกไม้ คือ Bee House
ส่วนการแปรรูปอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะไปอยู่ใน Other นะ

ซื้อเมล็ดได้ที่ ร้านขายของ Sam’s General Store

โดยเมล็ดต่างๆ จะปลดล็อคเมื่อเราทำ Town Rank ถึงระดับที่กำหนด

พร้อมแล้ว ไล่ดูทีละรายการได้เลยยย !!!


ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายMason jarKegOther

Turnip
F4 วัน 15 40
46
52
60
80
75
85
95
105
135
75
90
100
115
201

Potato
F5 วัน 25 75
86
98
113
150
115
130
145
165
215
145
165
190
220
379

Carrot
F7 วัน 35 78
90
101
117
156
130
150
165
190
250
155
180
200
230
396

Cauliflower
F10 วัน 70 175
201
228
263
350
280
315
355
410
540
340
390
445
515
680

Radish
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
E6 วัน 60 119
137
155
179
238
195
220
250
285
370
260
300
340
395
525

Lettuce
D5 วัน 20 47
54
61
71
94
80
85
100
110
140
90
105
120
140
185

Chard
D6 วัน 50 111
128
144
167
222
165
190
210
240
315
220
255
285
330
563

Soybean
E8 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
20 19
22
25
29
38
63
65
70
80
100
Cheese press
35
35
45
50
60

Cucumber
E9 วัน
ออกใหม่ทุก 3 วัน
25 41
47
53
62
82
65
75
80
90
115
103
120
95
110
150

Sugarcane
D5 วัน
ออกใหม่ทุก 1 วัน
50 23
26
30
35
46
50
55
65
75
100
Mill
45
52
59
69
90

Cheese press
45
52
59
69
90

Peas
D11 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
45 59
68
77
89
118
90
100
115
130
165
110
130
145
165
299

Strawberry
D10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
145 102
117
133
153
204
150
170
190
220
285
200
230
255
295
395

Banana
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
800 50
58
65
75
100
85
95
105
120
155
105
120
135
165
220

Plum
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
115
130
145
160
210
145
165
185
215
285

Rambutan
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 73
84
95
110
146
125
144
164
190
250
155
180
200
230
310

Avocado
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1000 59
68
77
89
118
100
110
125
140
180
120
140
160
195
260

Lychee
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1500 79
91
103
119
158
130
145
165
185
245
165
190
220
250
335

Snake fruit
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1200 67
77
87
101
134
110
125
140
160
205
140
165
185
210
280

Orange
*ไม่ตายนอกฤดู
แต่จะไม่ออกผล
C28 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
(เฉพาะในฤดู)
4000 136
156
177
204
272
220
253
289
334
440
300
345
390
450
600

Durian
*ไม่ตายนอกฤดู
แต่จะไม่ออกผล
C28 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
(เฉพาะในฤดู)
4000 155
178
202
233
310
250
287
328
379
500
340
390
440
510
680

ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายBee House

Daisy
F4 วัน 15 40
46
52
60
80
120
120
140
160
210

Peony
F4 วัน 20 42
48
55
63
84
115
130
145
170
287

Poppy
E7 วัน 30 82
94
107
123
164
210
250
280
325
430

Snowdrop
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C12 วัน 45 125
144
163
188
250
330
380
430
495
660


ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายMason jarKegOther

Wheat
F5 วัน 15 33
38
43
50
66
150
175
247
287
300
Mill
60
70
80
90
120

Radish
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
E6 วัน 60 119
137
155
179
238
195
220
250
287
370
260
300
340
395
525

Melon
E12 วัน 130 233
268
303
350
466
419
477
540
621
715
475
545
615
710
945

Starfruit
E13 วัน 60 108
124
140
162
216
175
200
225
260
340
220
255
285
330
440

Pineapple
D9 วัน 110 201
231
261
302
402
295
335
375
430
570
405
470
530
610
815

Red cabbage
D9 วัน 45 106
122
138
159
212
160
180
200
230
300
210
240
275
315
420

Hot pepper
F7 วัน
ออกใหม่ทุก 3 วัน
40 36
41
47
54
72
70
75
85
95
125
80
90
105
120
160

Blueberry
F10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
50 41
47
53
62
82
75
85
95
110
140
90
104
118
137
180

Corn
F12 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
25 24
28
31
36
48
50
55
60
70
85
55
64
73
84
110

Bell pepper
E8 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
70 47
54
61
71
94
85
98
112
129
170
105
121
138
160
210

Okra
E9 วัน
ออกใหม่ทุก 6 วัน
60 59
68
77
89
118
105
115
130
150
190
130
150
171
198
260

Tomato
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
25 34
39
44
51
68
55
65
70
80
100
75
87
99
114
150

Coffee bean
D11 วัน
ออกใหม่ทุก 2 วัน
70 25
29
33
38
50
100
115
131
152
200

Blackberry
D11 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
40 41
47
53
62
82
70
75
85
95
120
90
104
118
137
180

Banana
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
800 50
58
65
75
100
85
95
105
120
155
105
120
135
165
220

Plum
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
115
130
145
160
210
145
165
185
215
285

Rambutan
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 73
84
95
110
146
143
135?
150
175
225
155
180
200
230
310

Dragonfruit
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
115
130
145
160
210
145
165
185
215
285

Papaya
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
115
130
145
160
210
145
165
185
215
300

Jackfruit
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1500 74
85
96
111
148
125
140
155
175
230
160
185
205
240
315

Mango
*ไม่ตายนอกฤดู
แต่จะไม่ออกผล
C28 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
(เฉพาะในฤดู)
4000 136
156
177
204
272
220
253
289
334
440
300
345
393
455
600

Peach
*ไม่ตายนอกฤดู
แต่จะไม่ออกผล
C28 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
(เฉพาะในฤดู)
4500 153
176
199
230
306
245
282
321
372
490
335
385
439
508
670

ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายBee House

Gardenia
F5 วัน 20 45
52
59
68
90
135
155
177
205
270

Sunflower
F8 วัน 20 70
81
91
105
140
210
241
276
319
420

Rose
D6 วัน 20 51
59
66
77
102
155
178
204
235
310

Lily
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
D9 วัน 60 149
171
194
224
298
445
511
583
675
890

Iris
D10 วัน 30 102
117
133
153
204
305
350
400
463
610


ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายMason jarKegOther

Rice
F9 วัน 15 46
53
60
69
92
105
115
130
145
190
460
500
600
690
920
Mill
80
90
105
120
160

Basil
E5 วัน 20 39
45
51
59
78
75
90
100
115
195

Beet
E6 วัน 20 52
60
68
78
104
85
95
105
120
170
165
190
215
250
264

Barley
D8 วัน 100 118
136
153
177
236
255
295
330
448
510

Bok choy
D8 วัน 60 126
145
164
189
252
212
241
270
310
408
275
320
360
415
555

Cotton
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C9 วัน 50 105
121
137
158
210
Loom
264
304
345
402
529


Garlic
C9 วัน 30 110
127
143
165
220
160
180
200
230
300
210
240
275
315
420

Watermelon
C11 วัน 50 105
121
137
158
210
160
180
200
230
300
210
240
275
315
420

Cranberry
F5 วัน
ออกใหม่ทุก 2 วัน
20 18
21
23
27
36
40
45
50
55
70
35
35
45
50
65

Hot pepper
F7 วัน
ออกใหม่ทุก 3 วัน
40 36
41
47
54
72
70
75
85
95
125
80
90
105
120
160

Sweet potato
F9 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
60 30
35
39
45
60
65
75
85
100
130

Amaranth
E8 วัน
ออกใหม่ทุก 5 วัน
25 24
28
31
36
48
Mill
50
55
60
70
95

Eggplant
E9 วัน
ออกใหม่ทุก 3 วัน
35 36
41
47
54
72
70
75
85
95
125
80
92
105
122
160

Pumpkin
E13 วัน
ออกใหม่ทุก 7 วัน
90 116
133
151
174
232
255
293
335
387
510

Taro root
D5 วัน
ออกใหม่ทุก 2 วัน
35 24
28
31
36
48
55
64
73
84
110

Artichoke
D8 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
45 29
33
38
44
58
55
60
65
70
90
65
75
86
99
130

Grape
D9 วัน
ออกใหม่ทุก 6 วัน
150 73
84
95
110
146
115
130
145
160
210
145
165
185
215
320

Dragonfruit
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
115
130
145
160
210
145
165
185
215
285

Papaya
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
115
130
145
160
210
145
165
185
215
300

Jackfruit
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1500 74
85
96
111
148
125
140
155
175
230
160
185
205
240
315

Lemon
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1200 61
70
79
92
122
105
115
130
150
190
130
150
170
200
270

Pear
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
105
115
130
160
210
145
165
185
215
285

Cocoa bean
*ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1500 85
98
111
128
170

Olive
*ไม่ตายนอกฤดู
แต่จะไม่ออกผล
C28 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
(เฉพาะในฤดู)
4000 113
130
147
170
226
Oil press
250
285
325
375
495

Apple
*ไม่ตายนอกฤดู
แต่จะไม่ออกผล
C28 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
(เฉพาะในฤดู)
4000 136
156
177
204
272
220
250
280
320
420
295
340
385
445
595
595

ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายBee House

Orchid
F8 วัน 75 130
150
169
195
260
390
450
505
585
780

Blue dahlia
D4 วัน 50 80
92
104
120
160
225
260
295
340
480

Lily
*ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย
D9 วัน 60 149
171
194
224
298
445
511
583
675
890

Fairy rose
C8 วัน 135 171
197
222
257
342
515
591
675
781
1030

Cactus
B13 วัน 300 400
460
520
600
800
1215
1394
1592
1842
2430


ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายMason jarKegOther

Cotton
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
C9 วัน 50 105
121
137
158
210
Loom
264
304
345
402
529

Tea leaf
C11 วัน 25 68
78
88
102
136
135
140
155
180
240

Avocado
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1000 59
68
77
89
118
100
110
125
140
180
120
140
160
195
260

Lychee
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1500 79
91
103
119
158
130
145
165
185
245
165
190
220
250
335

Snakefruit
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
C10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1200 67
77
87
101
134
110
125
140
160
205
140
165
185
210
280

Lemon
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1200 61
70
79
92
122
105
115
130
150
190
130
150
170
200
270

Pear
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1350 68
78
88
102
136
105
115
130
160
210
145
165
185
215
285

Cocoa bean
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย
E10 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
1500 85
98
111
128
170

Almond
*ไม่ตายนอกฤดู
แต่จะไม่ออกผล
C28 วัน
ออกใหม่ทุก 4 วัน
(เฉพาะในฤดู)
4250 144
166
187
216
288
Mill
290
330
375
430
474

Oil press
315
365
410
475
635

ชื่อTown Rankระยะเวลาโตซื้อขายBee House

Snowdrop
*ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย
C12 วัน 45 125
144
163
188
250
330
380
430
495
660


ครบแล้ววว

ตัวเลขอาจมีผิดพลาดบ้าง เพราะข้อมูลยังไม่นิ่งและครบถ้วนนะ
ถ้าเจอข้อมูลผิดพลาด ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย

แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ

Facebook
Twitter
VK

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us

Scroll to Top