คู่มือนักตกปลา : ข้อมูล ปลา ทั้งหมด ในเกม Coral Island

อยากตกปลาให้ครบทุกแบบ อยากได้ปลาไปบริจาคให้ครบๆ แต่ไม่รู้ต้องตกที่ไหนบ้าง

จัดไป ข้อมูลปลาในเกม Coral Island
แบบครบๆ ทั้ง 69 ตัว ทั้งสถานที่ตก เวลา ฤดู สภาพอากาศ ราคาขาย ครบ !!

จุดตกปลาทั้งหมดในเกมจะแบ่งเป็น 17 แบบ ดังนี้

 1. บ่อน้ำ
 2. ทุ่งนา
 3. แม่น้ำฟาร์ม
 4. แม่น้ำป่า
 5. แม่น้ำเมือง
 6. ปากแม่น้ำ
 7. ทะเลสาบ
 8. ทะเลป่า
 9. ทะเลท่าเรือ
 10. ทะเลชายหาด
 11. ทะเลประภาคาร
 12. แอ่งน้ำเหมือง (แอ่งน้ำที่อยู่ตรงทางเข้าเหมือง)
 13. เหมืองดิน
 14. เหมืองน้ำ
 15. เหมืองลม
 16. เหมืองไฟ(แม่น้ำ) (น้ำปรกติ)
 17. เหมืองไฟ(ลาวา) (น้ำแดงๆ)

— ตกปลา 1 ครั้ง ถ้าได้ปลาจะใช้พลังงาน 20
— แต่ถ้าพลาดหรือได้ขยะ จะเสียพลังงานแค่ 1
— การอัปเกรดเบ็ด จะช่วยให้ตกปลาง่ายขึ้น อัปเกรดได้ที่ร้านเบ็ดตกปลา
— การชาร์จก่อนเหวี่ยงเบ็ด สามารถกดชาร์จทิ้งไว้จนเข็มวิ่งไปเต็มได้เลย (เข็มจะไม่เด้งกลับเหมือนเกมอื่น)
— ยิ่งเหวี่ยงเบ็ดไกลๆ ยิ่งมีโอกาศได้ปลามากขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น เจอปลาหายากมากขึ้น เจอขยะน้อยลง
— การใช้เหยื่อจะช่วยให้มีโอกาศเจอปลาหายาก

ชื่อสถานที่ตกฤดูสภาพอากาศเวลาราคา

Salmon
(ใบไม้ผลิ,หนาว)
ปากแม่น้ำ,
ทะเลสาบ

(ใบไม้ร่วง)
แม่น้ำฟาร์ม,
แม่น้ำป่า,
แม่น้ำเมือง
ใบไม้ผลิ,
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบทั้งวัน 45
52
59
68
90

Giant snakehead
แม่น้ำป่า,
แม่น้ำเมือง
ร้อน,
ใบไม้ร่วง
แจ่มใส,
ลม
06:00 – 11:50,
16:00 – 00:50
95
109
124
143
190

Catfish
บ่อน้ำ,
ทุ่งนา,
แม่น้ำป่า
ใบไม้ผลิ,
ร้อน
ฝน,
พายุฝน
16:00 – 00:50 45
52
59
68
90

Flowerhorn
แอ่งน้ำเหมืองทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 80
92
104
120
160

Tilapia
(ใบไม้ผลิ,หนาว)
บ่อน้ำ,
ทะเลสาบ

(ทั้งปี)
เหมืองดิน
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 40
46
52
60
80

Red king arowana
เหมืองน้ำ,
เหมืองลม,
เหมืองไฟ(แม่น้ำ),
เหมืองไฟ(ลาวา)
(22-28)
ใบไม้ร่วง
ลม,
ฝน,
พายุฝน
12:00 – 17:50 620
713
806
930
1,240

Silver arowana
เหมืองดิน,
เหมืองน้ำ,
เหมืองลม
หนาวทุกแบบ06:00 – 15:50 80
92
104
120
160

Koi
แม่น้ำเมือง,
ทะเลสาบ,
แอ่งน้ำเหมือง
ใบไม้ผลิ,
ร้อน
ทุกแบบ06:00 – 15:50 175
201
228
263
350

Black phantom ghost fish
แม่น้ำฟาร์ม,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบ
ใบไม้ผลิแจ่มใส,
ลม
ทั้งวัน 35
40
46
53
70

Gator gar
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบ
ใบไม้ผลิฝน,
พายุฝน
06:00 – 15:50 210
242
273
315
420

Rainbow fish
แม่น้ำเมืองใบไม้ผลิ,
หนาว
แจ่มใส,
ลม.
หิมะ.
พายุหิมะ
ทั้งวัน 60
69
78
90
120

Tiger barb
บ่อน้ำ,
ทะเลสาบ
ใบไม้ร่วงแจ่มใส,
ลม
ทั้งวัน 35
40
46
53
70

Crayfish
บ่อน้ำ,
แม่น้ำฟาร์ม
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 35
40
46
53
70

Freshwater eel
(ใบไม้ผลิ,ร้อน,ใบไม้ร่วง)
แม่น้ำฟาร์ม,
ปากแม่น้ำ

(ทั้งปี)
เหมืองน้ำ
ทั้งปีทุกแบบ12:00 – 00:50

(เหมืองน้ำ)
ทั้งวัน
45
52
59
68
90

Goldfish
แม่น้ำฟาร์ม,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบ
ร้อน,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบทั้งวัน 70
81
91
105
140

Snakehead
ทะเลสาบใบไม้ผลิ,
ร้อน,
ใบไม้ร่วง
ฝน,
พายุฝน
06:00 – 11:50,
18:00 – 00:50
45
52
59
68
90

Bluegill
บ่อน้ำ,
แม่น้ำเมือง,
ทะเลสาบ
ร้อนทุกแบบ12:00 – 00:50 40
46
52
60
80

Arapaima
แม่น้ำป่าใบไม้ร่วง,
หนาว
ฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ
ทั้งวัน 240
276
312
360
480

Zebra fish
(ใบไม้ผลิ)
แม่น้ำฟาร์ม,
แม่น้ำป่า

(ทั้งปี)
ทุ่งนา
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 35
40
46
53
70

Golden gar
แม่น้ำฟาร์ม,
ทะเลสาบ
ร้อนฝน,
พายุฝน
ทั้งวัน 175
201
228
263
350

Chub
แม่น้ำป่า,
แม่น้ำเมือง,
ทะเลสาบ
ร้อน,
หนาว
ทุกแบบทั้งวัน 35
40
46
53
70

Brown trout
แม่น้ำฟาร์มทั้งปีทุกแบบ12:00 – 00:50 45
52
59
68
90

Cobia
(ใบไม้ผลิ,ร้อน,ใบไม้ร่วง)
ปากแม่น้ำ,
ทะเลท่าเรือ

(ทั้งปี)
เหมืองน้ำ
ทั้งปีทุกแบบ06:00 – 15:50

(เหมืองน้ำ)
ทั้งวัน
95
109
124
143
190

Frogfish
ปากแม่น้ำ,
ทะเลประภาคาร
ทั้งปีฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ
ทั้งวัน 70
81
91
105
140

Monkfish
ทะเลป่า(1-14)
ใบไม้ผลิ
แจ่มใส,
ลม
16:00 – 00:50 745
857
969
1,118
1,490

Yellowtail
ทะเลท่าเรือ,
เหมืองไฟ(แม่น้ำ)
ทั้งปีฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ

(เหมืองไฟ)
ทุกแบบ
ทั้งวัน 55
63
72
83
110

Tuna
(ใบไม้ร่วง)
ทะเลท่าเรือ,
ทะเลประภาคาร

(ทั้งปี)
เหมืองไฟ(แม่น้ำ)
ทั้งปีทุกแบบ12:00 – 17:50

(เหมืองไฟ)
ทั้งวัน
240
276
312
360
480

Pufferfish
(หนาว)
ทะเลท่าเรือ,
ทะเลประภาคาร

(ทั้งปี)
เหมืองลม
ทั้งปีทุกแบบ06:00 – 15:50

(เหมืองลม)
ทั้งวัน
70
81
91
105
140

Ruby red dragonet
ทะเลชายหาด,
แอ่งน้ำเหมือง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 35
40
46
53
70

Yellow moray eel
ทะเลชายหาด(15-28)
ใบไม้ผลิ,
(15-28)
ร้อน
ทุกแบบ18:00 – 00:50 745
857
969
1,118
1,490

Pink snapper
(ใบไม้ผลิ,หนาว)
ทะเลท่าเรือ

(ทั้งปี)
เหมืองลม
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 40
46
52
60
80

Squid
ทะเลประภาคารร้อน,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบ16:00 – 00:50 45
52
59
68
90

Octopus
ทะเลท่าเรือ,
ทะเลชายหาด
ใบไม้ผลิ,
ร้อน,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบ16:00 – 00:50 85
98
111
128
170

Giant mudskipper
(ใบไม้ร่วง,หนาว)
ทุ่งนา,
ปากแม่น้ำ

(ทั้งปี)
เหมืองไฟ(ลาวา)
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 40
46
52
60
80

Grouper
ปากแม่น้ำ,
ทะเลท่าเรือ,
แอ่งน้ำเหมือง
ใบไม้ผลิ,
ร้อน,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบทั้งวัน 95
109
124
143
190

Sea cucumber
ทะเลป่าทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 175
201
228
263
350

Parrotfish
ทะเลชายหาด,
ทะเลประภาคาร
ร้อน,
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบ06:00 – 15:50 55
63
72
83
110

Polka-dot batfish
ทะเลป่า,
เหมืองลม
ทั้งปีฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ

(เหมืองลม)
ทุกแบบ
ทั้งวัน 80
92
104
120
160

Flameback fish
ทะเลท่าเรือทั้งปีฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ
12:00 – 00:50 60
69
78
90
120

Giant stingray
แม่น้ำป่า(15-28)
ใบไม้ผลิ,
(15-28)
ร้อน
แจ่มใส,
ลม
12:00 – 17:50 845
972
1,099
1,268
1,690

Lobster
ทะเลชายหาด,
เหมืองไฟ(แม่น้ำ)
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 115
132
150
173
230

Lionfish
ทะเลป่า,
ทะเลชายหาด
ใบไม้ผลิ,
ร้อน
ทุกแบบ06:00 – 17:50 55
63
72
83
110

Damselfish
ทะเลชายหาดทั้งปีแจ่มใส,
ลม,
หิมะ.
พายุหิมะ
06:00 – 17:50 140
161
182
210
280

Mandarin
ทะเลป่าทั้งปีแจ่มใส,
ลม,
หิมะ.
พายุหิมะ
16:00 – 00:50 140
161
182
210
280

Archer
แม่น้ำฟาร์ม,
แอ่งน้ำเหมือง
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบทั้งวัน 70
81
91
105
140

Angelfish
แม่น้ำป่าทั้งปีทุกแบบ06:00 – 17:50 70
81
91
105
140

Blue tang
(ใบไม้ผลิ,ใบไม้ร่วง,หนาว)
ทะเลชายหาด

(ทั้งปี)
เหมืองดิน
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 40
46
52
60
80

Clownfish
ทะเลท่าเรือใบไม้ผลิ,
ร้อน
แจ่มใส,
ลม
12:00 – 00:50 35
40
46
53
70

Firefish
ทะเลป่าทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 35
40
46
53
70

Asian sheepshead
ทะเลป่าหนาวทุกแบบทั้งวัน 175
201
228
263
350

Boxfish
ทะเลประภาคารใบไม้ผลิ,
หนาว
ทุกแบบ12:00 – 00:50 40
46
52
60
80

Mackerel
ทะเลป่า,
ทะเลประภาคาร,
เหมืองไฟ(ลาวา)
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 45
52
59
68
90

Yellowfin tuna
ทะเลท่าเรือ,
ทะเลชายหาด
หนาวฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ
12:00 – 17:50 210
242
273
315
420

Crab
ทุ่งนา,
แม่น้ำป่า,
ทะเลประภาคาร
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 70
81
91
105
140

Swordfish
ทะเลท่าเรือใบไม้ผลิ,
หนาว
ทุกแบบทั้งวัน 210
242
273
315
420

Cod
ปากแม่น้ำร้อน,
ใบไม้ร่วง,
หนาว
แจ่มใส,
ลม,
หิมะ.
พายุหิมะ
18:00 – 00:50 45
52
59
68
90

Barracuda
ทะเลท่าเรือ,
ทะเลชายหาด
ใบไม้ผลิ,
ร้อน,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบ06:00 – 17:50 60
69
78
90
120

Giant sea bass
ทะเลป่า(1-7)
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบ06:00 – 11:50,
18:00 – 00:50
845
972
1,099
1,268
1,690

Sardine
(ร้อน,ใบไม้ร่วง)
ทะเลชายหาด,
ทะเลประภาคาร

(ทั้งปี)
เหมืองไฟ(ลาวา)
ทั้งปีทุกแบบ16:00 – 00:50

(เหมืองไฟ)
ทั้งวัน
35
40
46
53
70

Red snapper
แม่น้ำเมือง,
ปากแม่น้ำ,
ทะเลสาบ
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 45
52
59
68
90

Green sawfish
ปากแม่น้ำหนาวฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ
12:00 – 00:50 845
972
1,099
1,268
1,690

Sturgeon
แม่น้ำฟาร์ม,
ทะเลสาบ
ร้อน,
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ
16:00 – 00:50 240
276
312
360
480

Sockeye salmon
(ใบไม้ร่วง)
แม่น้ำฟาร์ม,
แม่น้ำป่า,
แม่น้ำเมือง

(หนาว)
ปากแม่น้ำ,
ทะเลสาบ
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบทั้งวัน 80
92
104
120
160

Shrimp
บ่อน้ำทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 35
40
46
53
70

Barramundi
แม่น้ำเมือง,
ปากแม่น้ำ
ใบไม้ผลิ,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบทั้งวัน 175
201
228
263
350

Jellyfish
ทะเลชายหาด,
ทะเลประภาคาร
ใบไม้ผลิแจ่มใส,
ลม
16:00 – 00:50 95
109
124
143
190

Great white shark
ทะเลท่าเรือ(1-14)
ร้อน
แจ่มใส,
ลม
06:00 – 15:50 845
972
1,099
1,268
1,690

Hammerhead
ทะเลประภาคาร(8-21)
ใบไม้ร่วง,
(8-21)
หนาว
ฝน,
พายุฝน,
หิมะ.
พายุหิมะ
06:00 – 11:50,
16:00 – 00:50
845
972
1,099
1,268
1,690

Raja Ampat shark
ทะเลประภาคาร(1-14)
ร้อน
ทุกแบบ16:00 – 00:50 745
857
969
1,118
1,490

ตกปลากันให้สนุก หาให้ครบทุกตัวกันนะ !!

ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือตกหล่น สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยยยยย

แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ

Facebook
Twitter
VK

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us

Scroll to Top