คู่มือหาของบริจาค : วิธีหา ของถวาย ใส่พานแท่นบูชาทุกใบ ที่ Lake Temple ในเกม Coral Island

เมื่อเราเล่นเกมผ่านวันไปจนถึงวันที่ 7 ฤดูใบไม้ผลิปีแรก จะมีเหตุการณ์ Mythical Dream ที่จะปลดล็อค การบริจาค Offerings ที่ Lake Temple
ซึ่งจัดเป็นอีก 1 ระบบ ที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะเราต้องไปหาของต่างๆ มาเพื่อบริจาคใส่พาน
แต่เมื่อบริจาคพานสำเร็จ เราก็จะได้รางวัลต่างๆ ที่เรียกว่า คุ้มค่ามาก !!

ของรางวัลจะแบ่งเป็น 3 แบบคือ
>ของรางวัล ตามจำนวนพานที่เราบริจาคครบได้สำเร็จ
>ของรางวัล ของพานนั้นๆ
>ของรางวัล เมื่อเราบริจากครบทุกพาน ในแท่นบูชานั้นๆ

จำนวนพานที่เราทำครบสำเร็จ จะได้รางวัลตามนี้

จำนวนพานที่เราทำสำเร็จของรางวัล
1> ปลดล็อคพาน กลุ่ม Catch altar
> ได้รับ Fast Travel หรือความสามารถในการเดินทางอย่างรวดเร็วผ่านเสาเวอร์ป
> ปลดล็อคเสาวอร์ป (Warp Waypoint) 2 ต้นแรก Farm และ Lake temple
2> ปลดล็อคพาน กลุ่ม Advanced altar
> ปลดล็อค Bath house (บ่อน้ำพุร้อนไว้แช่เพิ่มพลัง)
> ปลดล็อคเสาวอร์ป (Warp Waypoint) Lookout
> ได้แต้ม Heritage points 30 แต้ม
3> ปลดล็อคพาน กลุ่ม Rare altar
6> ปลดล็อคป่า Mid forest (ป่า Hardwood)
> ได้แต้ม Heritage points 30 แต้ม
10> ปลดล็อคเสาวอร์ป (Warp Waypoint) Hot Spring
> ปลดล็อค Pandazen
> ได้รับ Stamina fruit (+45 Stamina ถาวร)
14> ปลดล็อคป่า Deep forest
> ได้แต้ม Heritage points 30 แต้ม
20> ได้รับถ้วย Achievement Healing the world
> ค่าความสนิทของทุกคนในเมือง +150 แต้ม
24> Lake Temple ได้รับการซ่อมแซมสมบูรณ์
> ได้แต้ม Heritage points 40 แต้ม


ส่วนข้อมูลของแท่นบูชาแต่ละแท่น พานแต่ละพาน
ต้องหาอะไรมาบริจาค แล้วจะได้ของรางวัลอะไรบ้าง
มาไล่ดูไปทีละพานได้เลย !!

เมื่อบริจาคพานสำเร็จทุกพาน จะรางวัลดังนี้

ชื่อของที่ต้องการรางวัล

Essential Resources
*ต้องการของแค่ 5 ชนิด
Wood x10 : ตัดไม้
Stone x10 : ทุบหิน
Fiber x10 : ตัดหญ้า
Sap x10 : ตัดไม้
Maple seeds x5 : ตัดไม้ , เขย่า จากต้นเมเปิล
Oak seeds x5 : ตัดไม้ , เขย่า จากต้นโอ๊ก
Pine cone x5 : ตัดไม้ , เขย่า จากต้นสน

Recycling machine x1

Spring Sesajen
Wasabi x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูใบไม้ผลิ
Morel x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูใบไม้ผลิ
Turnip x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ผลิ
Carrot x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ผลิ
Daisy x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ผลิ

Sugarcane seed x8

Summer Sesajen
Shallot x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูร้อน
Hibiscus x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูร้อน
Blueberry x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูร้อน
Hot pepper x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูร้อน
Sunflower (bronze) x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูร้อน

Tomato seed x8

Fall Sesajen
Black trumpet x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูใบไม้ร่วง
Fig x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูใบไม้ร่วง
Orchid x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง
Pumpkin x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง (Town Rank E)
Rice (bronze) x1 : ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง

Barley seed x8

Winter Sesajen
Brussel sprouts x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูหนาว
Kale x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูหนาว
Rose hip x1 : หาเก็บได้ทั่วไป ในฤดูหนาว
Snowdrop x1
: ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ผลิ, หนาว (Town Rank C)
Tea leaf (silver) x1
: ปลูกโดยใช้ Wild seeds, ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูหนาว (Town Rank C)

Tea seed x8

Ocean Loot
Sea salt x5 : ดำน้ำเก็บในทะเล
King scallop x1 : ดำน้ำเก็บในทะเล ความลึก 50-60m
Eastern oyster x1 : ดำน้ำเก็บในทะเล ความลึก 20-30m
Blue mussel x1 : ดำน้ำเก็บในทะเล ความลึก 20-30m
Green sea urchin x1 : ดำน้ำเก็บในทะเล ความลึก 40-50m

Dehydrator x1


เมื่อบริจาคพานสำเร็จ 2 พาน จะรางวัลดังนี้

เมื่อบริจาคพานสำเร็จทุกพาน จะรางวัลดังนี้

ชื่อของที่ต้องการรางวัล

Fresh Water Fish
Catfish x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สภาพอากาศ : ฝน, พายุฝน
สถานที่ : บ่อน้ำ, ทุ่งนา, แม่น้ำป่า
ช่วงเวลา : 16:00 – 00:50

Tilapia x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, หนาว, (ตลอดปีในเหมืองดิน)
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : บ่อน้ำ, ทะเลสาบ, *เหมืองดิน
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Rainbow fish x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, หนาว
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ลม, หิมะ, พายุหิมะ
สถานที่ : แม่น้ำเมือง
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Silver arowana x1
ฤดู : หนาว
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : เหมืองดิน, เหมืองน้ำ, เหมืองลม
ช่วงเวลา : 06:00 – 15:50

Koi (silver) x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ, แอ่งน้ำเหมือง
ช่วงเวลา : 06:00 – 15:50

Large fish bait x1

Salt Water Fish
Pink snapper x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, หนาว, (ตลอดปีในเหมืองลม)
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : ทะเลท่าเรือ, *เหมืองลม
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Lionfish x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : ทะเลป่า, ทะเลชายหาด
ช่วงเวลา : 06:00 – 17:50

Asain sheepshead x1
ฤดู : หนาว
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : ทะเลป่า
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Yellowfin tuna x1
ฤดู : หนาว
สภาพอากาศ : ฝน, พายุฝน, หิมะ, พายุหิมะ
สถานที่ : ทะเลท่าเรือ, ทะเลชายหาด
ช่วงเวลา : 12:00 – 17:50

Sardine (silver) x1
ฤดู : ร้อน, ใบไม้ร่วง, (ตลอดปีในเหมืองไฟ)
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : ทะเลชายหาด, ทะเลประภาคาร, *เหมืองไฟ(ลาวา)
ช่วงเวลา : 16:00 – 00:50, *ทั้งวันในเหมืองไฟ

Small fish bait x1

Rare Fish
Sturgeon x1
ฤดู : ร้อน, ใบไม้ร่วง, หนาว
สภาพอากาศ : ฝน, พายุฝน, หิมะ, พายุหิมะ
สถานที่ : แม่น้ำฟาร์ม, ทะเลสาบ
ช่วงเวลา : 16:00 – 00:50

Gator gar x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ
สภาพอากาศ : ฝน, พายุฝน
สถานที่ : แม่น้ำป่า, ทะเลสาบ
ช่วงเวลา : 06:00 – 15:50

Arapaima x1
ฤดู : ใบไม้ร่วง, หนาว
สภาพอากาศ : ฝน, พายุฝน, หิมะ, พายุหิมะ
สถานที่ : แม่น้ำป่า
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Giant sea bass x1
ฤดู : ใบไม้ร่วง (วันที่ 1-7)
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : ทะเลป่า
ช่วงเวลา : 06:00 – 11:50, 18:00 – 00:50

Yellow moray eel x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ (วันที่ 15-28), ร้อน (วันที่ 15-28)
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : ทะเลชายหาด
ช่วงเวลา : 18:00 – 00:50


Fish pond x1

Day Insect
Pipevine swallowtail butterfly x1
ฤดู : ตลอดปี
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ลม, ฝน, พายุฝน
สถานที่ : Garden lane, Lake, Woodlands, Forest (farm,low)
ช่วงเวลา : 06:00 – 17:50

Tiger beetle x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : Garden lane, Beach, Lake, Lookout, Town, Woodlands
ช่วงเวลา : 06:00 – 17:50

Yucca moth x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สภาพอากาศ : ทุกสภาพอากาศ
สถานที่ : Beach, Town, Hot Spring
ช่วงเวลา : 06:00 – 17:50

Assam silk moth x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ลม, ฝน
สถานที่ : Garden lane, Lookout, Vineyard, Hot Spring, Forest (farm,high)
ช่วงเวลา : 06:00 – 17:50

Monarch caterpillar x1
ฤดู : ใบไม้ร่วง, หนาว
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ลม, ฝน ,หิมะ
สถานที่ : Garden lane, Beach, Woodlands, Deep forest
ช่วงเวลา : 06:00 – 17:50

Bee house x1

Night Insect
Firefly x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สภาพอากาศ : แจ่มใส
สถานที่ : Garden lane, Lake, Woodlands, Deep forest, Forest (farm,high,low)
ช่วงเวลา : 18:00 – 23:50

Cecropia caterpillar x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ลม
สถานที่ : Garden lane, Lake, Lookout, Vine yard, Forest (low,mid)
ช่วงเวลา : 18:00 – 23:50

Centipede x1
ฤดู : ตลอดปี
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ลม
สถานที่ : Garden lane, Beach, Woodlands, Town, Vineyard, Forest (higher)
ช่วงเวลา : 18:00 – 23:50

Rove beetle x1
ฤดู : ใบไม้ร่วง, หนาว
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ฝน, พายุฝน
สถานที่ : Garden lane, Vineyard
ช่วงเวลา : 18:00 – 23:50

Atlas moth x1
ฤดู : ใบไม้ร่วง, หนาว
สภาพอากาศ : แจ่มใส, ลม
สถานที่ : Forest (mid,low)
ช่วงเวลา : 18:00 – 23:50

Tap x1

Ocean Critters
Cannonball jellyfish x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง
สถานที่ : ในทะเล ความลึก 10-20m
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Hermit crab x1
ฤดู : ตลอดปี
สถานที่ : ในทะเล ความลึก 20-30m
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Sexy shrimp x1
ฤดู : ตลอดปี
สถานที่ : ในทะเล ความลึก 40-50m
ช่วงเวลา : 06:00 – 17:50

Sunflower sea star x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สถานที่ : ในทะเล ความลึก 50-60m
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Pom-pom crab x1
ฤดู : ใบไม้ผลิ, ร้อน
สถานที่ : ในทะเล ความลึก 10-20m
ช่วงเวลา : ทั้งวัน

Crawler trap x1


เมื่อบริจาคพานสำเร็จทุกพาน จะรางวัลดังนี้

ชื่อของที่ต้องการรางวัล

Barn Animals
Milk x1 : รีดนมวัว
Goat milk x1 : รีดนมแพะ (Town Rank D, Barn Lv2)
Wool x1 : ตัดขนแกะ (Town Rank E)
Large goat milk x1 : รีดนมแพะ (Town Rank D, Barn Lv2)
Large wool x1 : ตัดขนแกะ (Town Rank E)
Large milk (silver) x1 : รีดนมวัว

Cheese press x1

Coop Animals
Egg x1 : ได้จากไก่
Duck egg x1 : ได้จากเป็ด (Town Rank E)
Large egg x1 : ได้จากไก่
Large duck egg x1 : ได้จากเป็ด (Town Rank E)

Mayonnaise machine x1

Basic Cooking
Smoothie x1 : ทำอาหารโดยใช้ Blender + Any fruit
Grilled fish x1 : ทำอาหารโดยใช้ Grill + Any fish
Sunny-side-up eggs x1 : ทำอาหารโดยใช้ Skillet + Any egg
Tomato soup x1 : ทำอาหารโดยใช้ Pot + Tomato
Onigiri x1 : ทำอาหารโดยใช้ Seasoning set + Rice

Oil press x1

Basic Artisan
Any mayonnaise x1
: Mayonnaise machine + Any egg
Any fruit juice x1
: Keg + Any fruit
Any butter x1
: Mason jar + Any milk
Any dried scavengeables x1
: Dehydrator + Any ocean scavengeables
Any pickle x1
: Mason jar + Any vegetable

Keg x1

Fruit Plant
*ต้องการของแค่ 5 ชนิด
Rambutan (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ผลิ, ร้อน (Town Rank E)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Durian (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ต้นจะออกผลในฤดูใบไม้ผลิ (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Mango (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ต้นจะออกผลในฤดูร้อน (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Dragonfruit (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูร้อน, ใบไม้ร่วง (Town Rank E)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Apple (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ต้นจะออกผลในฤดูใบไม้ร่วง (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Lemon (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง, หนาว (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Almond (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ต้นจะออกผลในฤดูหนาว (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Cocoa bean (silver) x1
: ซื้อต้นอ่อนจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง, หนาว (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory

Sprinkler II x1

Monster Loot
Silky fur x5 : ตกจากมอน Tuku-tuku, Snatcher
Monster essence x5 : ตกจากมอนทุกตัว
Bat wing x5 : ตกจากมอน The Bat Dude, Tuku-tuku, Snatcher
Tough meat x5 : ตกจากมอน Armulite, Snatcher
Slime goop x5 : ตกจากมอน Slime, Snatcher

Explosive III x5


เมื่อบริจาคพานสำเร็จทุกพาน จะรางวัลดังนี้

ชื่อของที่ต้องการรางวัล

Rare Crops
Snowdrop (osmium) x1
: ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ผลิ, หนาว (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Coffee bean (osmium) x1
: ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูร้อน (Town Rank D)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Garlic (osmium) x1
: ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Cotton (osmium) x1
: ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง , หนาว (Town Rank C)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory
Cactus (osmium) x1
: ซื้อเมล็ดจากร้าน Sam มาปลูก ในฤดูใบไม้ร่วง (Town Rank B)
+ วิจัยคุณภาพที่ Laboratory

Sprinkler III x1

Precious Gems
Black opal x1
: เจอในเหมืองดิน, สุ่มจาก Earth geode, Mystery geode
Labradorite x1
: เจอในเหมืองไฟ, สุ่มจาก Fire geode, Mystery geode
Diamond x1
: เจอในเหมืองน้ำ, สุ่มจาก Water geode, Mystery geode
Peridot x1
: เจอในเหมืองลม, สุ่มจาก Wind geode, Mystery geode
Red beryl x1
: เจอในเหมืองดิน, สุ่มจาก Earth geode, Mystery geode

Slime of replication x1

Rare Cooking
Vegan taco x1 : ทำอาหารโดยใช้ Skillet
+ Tortilla + Any vegetable + Kiracha sauce
Apple pie x1 : ทำอาหารโดยใช้ Oven
+ Apple + Wheatflour + Butter / Large butter + Any honey
Serabi x1 : ทำอาหารโดยใช้ Skillet
+ Sea salt + Rice flour + Sugar + Any coconut
Pad thai x1 : ทำอาหารโดยใช้ Frying Pan
+ Wheat flour + Shrimp + Lemon + Any vegetable
Es cendol x1 : ทำอาหารโดยใช้ Ceramic bowls
+ Rice flour + Syrup + Any coconut

Jamu x1

Rare Artisan
Titan arum black honey x1
: Bee house + Titan arum(เก็บในป่า ในฤดูร้อน)
Any kimchi x1
: Aging barrel + Any pickled
Any wine x1
: Aging barrel + Any fruit juice
Fermented goat cheese wheel x1
: Aging barrel + Goat cheese wheel
( ทำโดยใช้ Cheese press + Large goat milk)
White truffle oil x1
: Oil press + White truffle
( ได้จากปล่อยหมูออกมานอกคอก (Town Rank C, Barn Lv2))

Aging barrel x1

Rare Ranching Products
Black truffle x1
: ปล่อยหมูออกมานอกคอก (Town Rank C, Barn Lv2)
Large quail egg x1
: เก็บได้จากนกกระทา (Town Rank D, Coop Lv2)
Large llama wool x1
: ตัดขนจากลามะ (Town Rank B, Barn Lv2)
Large feather x1
: เก็บได้จากนกยูง (Town Rank C, Coop Lv2)
Large gesha coffee bean x1
: ปล่อยชะมดออกมานอกคอก (Town Rank B, Barn Lv2)

Auto petter x1

Rare Resources
Bronze bar x3
: Furnace + Bronze ore x5 + Coal x1
Silver bar x3
: Furnace + Silver ore x5 + Coal x1
Gold bar x3
: Furnace + Gold ore x5 + Coal x1
Bronze kelp essence x3
: Extractor + Bronze kelp x10 + Glass x1
Silver kelp essence x3
: Extractor + Silver kelp x10 + Glass x1
Gold kelp essence x3
: Extractor + Gold kelp x10 + Glass x1

Osmium kelp essence x5


***ของรางวัลบางอย่าง อาจยังไม่ได้ถูกใส่เข้ามาในเกม แต่ก็กำลังพัฒนาอยู่นะ
ถ้าเจอข้อมูลผิดพลาด หรือสงสัยตรงไหน ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย !!

แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ

Facebook
Twitter
VK

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us

Scroll to Top