Suzume

“Suzume”การผนึกประตูของซุซุเมะ” เปิดรอบพิเศษ 12 เม.ย. ฉายจริง 13 เม.ย.นี้ ในโรงภาพยนตร์

อีกไม่นานเกินรอ เตรียมตัวให้พร้อม มาสัมผัสความประทับใจกับภาพยนตร์เเอนิเมชันที่ทุกคนเฝ้ารอ “Suzume  – การผนึกประตูของซุซุเมะ” ผลงานล่าสุดของ “มาโกโตะ ชินไค” จากผู้กำกับ Your Name. และ Weathering with You

Follow us

Scroll to Top