Welcome to ParadiZe

คนยุคใหม่ ใครเขากลัวซอมบี้ !? จับเหล่าซอมบี้มาเป็นทาส และช่วยต่อสู้ใน Welcome to ParadiZe เตรียมวางจำหน่าย 29 กุมภาพันธ์นี้

ยุคนี้ พอพูดถึงซอมบี้ คนก็อาจจะเริ่มเบื่อ ๆ ซึม ๆ เพราะมีคนหยิบไปทำหนัง ทำเกม ทำอะไรกันเยอะแยะไปหมด แต่นี่แหละ เกมซอมบี้ยุคใหม่ที่เราควรลองเล่น กับ Welcome to ParadiZe

Follow us

Scroll to Top