สูตรอาหาร ทั้งหมด 228 เมนู ในเกม The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

สำหรับใครที่เล่น The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
หนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนั่นคือไอเทมจำพวก อาหาร และ ยาต่างๆ
ว่าแต่ สูตรอาหาร และ ยาแบบต่างๆ มันต้องทำยังไงบ้างนะ ?!!!

จัดไปครบๆ 228 เมนู ทั้งแบบใช้เตา แช่แข็ง ปิ้งย่าง ยาต่างๆ ว่าแต่มันใช้อะไรทำบ้าง เติมเลือดเท่าไหร่ ขายได้เท่าไหร่บ้าง มาดูกันเล๊ยยยยยยยยย


เมนูอาหารประเภทที่ต้องใช้เตา

ที่หน้าเตาที่จุดไฟแล้ว ให้ถือวัตถุดิบไว้ในมือ จะมีหัวข้อ Cook ขึ้นมา

ค่าฟื้นพลังและราคาขาย เป็นอัตราขั้นต่ำนะ อาหารที่ออกมาอาจได้ผลดีกว่า ตามวัตถุดิบที่ใส่ลงไป

บางเมนู สามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปเพิ่ม เพื่อให้อาหารจานนั้นดีขึ้น และขายได้แพงขึ้น
แต่วัตถุดิบทั้งหมด รวมๆแล้วต้องไม่ซ้ำกับเมนูอื่นๆนะ เพราะจะออกมาเป็นเมนูนั้นๆแทน

บางเมนู ถ้าใส่วัตถุดิบชนิดที่ให้คุณสมบัติพิเศษลงไปด้วย อาหารจานนั้นก็จะได้คุณสมบัติพิเศษไปด้วย
แต่ถ้าใส่วัตถุดิบชนิดที่ให้คุณสมบัติพิเศษลงไปมากกว่า 1 อย่าง อาหารจานนั้นจะได้คุณสมบัติแค่อย่างเดียวนะ

No.รูปชื่อวัตุดิบเติมเลือดราคาขาย
1Mushroom Skewer Any Mushrooms x 12/43
2Meat and Mushroom Skewer Any Meats x 1
Any Mushrooms x 1
2+2/414
3Fish and Mushroom Skewer Any Fishes x 1
Any Mushrooms x 1
2+2/411
4Meat Skewer Any Meats x 129
5Fish Skewer Any Fishes x 127
6Seafood Skewer Any Snails / Crabs x 127
7Copious Meat Skewers Meats ต่างกัน 4 ชนิด1373
8Copious Seafood Skewers Fishes ต่างกัน 4 ชนิด838
9Steamed Fruit Any Fruits x 1
Any Plants x 1
2/46
10Steamed Tomatoes Hylian Tomato x 1
Any Plants x 1
29
11Steamed Mushrooms Any Mushrooms x 1
Any Plants x 1
2/47
12Steamed Meat Any Meats x 1
Any Plants x 1
214
13Steamed Fish Any Fishes x 1
Any Plants x 1
211
14Sautéed Peppers Spicy Pepper x 113
15Sautéed Nuts Any Nuts x 12/42
16Fried Wild Greens Any Plants x 13
17Copious Fried Wild Greens Plants ต่างกัน 4 ชนิด2/419
18Cooked Stambulb Stambulb x 114
19Buttered Stambulb Stambulb x 1
Goat Butter x 1
19
20Copious Mushroom Skewers Mushrooms ต่างกัน 4 ชนิด3+2/419
21Spiced Meat Skewer Raw Meat x 1
Goron Spice x 1
215
22Prime Spiced Meat Skewer Raw Prime Meat x 1
Goron Spice x 1
324
23Gourmet Spiced Meat Skewer Raw Gourmet Meat x 1
Goron Spice x 1
650
24Crab Stir-Fry Any Crabs x 1
Goron Spice x 1
215
25Meat and Seafood Fry Any Fishes x 1
Any Meats เล็ก x 1
418
26Prime Meat and Seafood Fry Any Fishes x 1
Any Meats กลาง x 1
527
27Gourmet Meat and Seafood Fry Any Fishes x 1
Any Meats ใหญ่ x 1
853
28Salt-Grilled Greens Rock Salt x 1
Any Plants x 1
6
29Salt-Grilled Mushrooms Rock Salt x 1
Any Mushrooms x 1
2/46
30Salt-Grilled Meat Rock Salt x 1
Any Meats เล็ก x 1
213
31Salt-Grilled Prime Meat Rock Salt x 1
Any Meats กลาง x 1
322
32Salt-Grilled Gourmet Meat Rock Salt x 1
Any Meats ใหญ่ x 1
648
33Salt-Grilled Fish Rock Salt x 1
Any Fishes x 1
210
34Salt-Grilled Crab Rock Salt x 1
Any Crabs x 1
213
35Herb Sauté Any Plants x 1
Goron Spice x 1
9
36Fragrant Mushroom Sauté Any Mushrooms x 1
Goron Spice x 1
2/49
37Pepper Steak Any Meats x 1
Spicy Pepper x 1
314
38Pepper Seafood Any Seafood x 1
Spicy Pepper x 1
311
39Fragrant Seafood Stew Any Seafood x 1
Stambulb x 1
Oil Jar x 1
318
40Deep-Fried Drumstick Raw Bird Drumstick x 1
Oil Jar x 1
214
41Deep-Fried Thigh Raw Bird Thigh x 1
Oil Jar x 1
323
42Deep-Fried Bird Roast Raw Whole Bird x 1
Oil Jar x 1
649
43Seafood Meunière Any Seafood x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
416
44Porgy Meunière Any Porgy Fishes x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
422
45Salmon Meunière Hearty Salmon x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Full36
46Fruit and Mushroom Mix Any Fruits x 1
Any Mushrooms x 1
16
47Simmered Fruit Any Fruits x 12/42
48Copious Simmered Fruit Fruits ต่างกัน 4 ชนิด217
49Simmered Tomato Hylian Tomato x 124
50Fruity Tomato Stew Hylian Tomato x 1
Fresh Milk x 1
Rock Salt x 1
312
51Tomato Mushroom Stew Hylian Tomato x 1
Any Mushrooms x 1
2+2/49
52Tomato Seafood Soup Hylian Tomato x 1
Any Seafood x 1
413
53Cream of Vegetable Soup Any Plants x 1
Fresh Milk x 1
Rock Salt x 1
111
54Veggie Cream Soup Any Carrots / Pumpkins x 1
Fresh Milk x 1
Rock Salt x 1
212
55Cream of Mushroom Soup Any Mushrooms x 1
Any Plants x 1
Fresh Milk x 1
Rock Salt x 1
1+2/417
56Creamy Meat Soup Any Meats x 1
Any Plants x 1
Fresh Milk x 1
Rock Salt x 1
325
57Creamy Seafood Soup Any Seafood x 1
Any Plants x 1
Fresh Milk x 1
Rock Salt x 1
322
58Snail Chowder Sneaky River Snail x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
524
59Creamy Heart Soup Hydromelon x 1
Voltfruit x 1
Any Radishs x 1
Fresh Milk x 1
849
60Glazed Veggies Any Plants x 1
Courser Bee Honey x 1
416
61Glazed Mushrooms Any Mushrooms x 1
Courser Bee Honey x 1
4+1/216
62Glazed Meat Any Meats x 1
Courser Bee Honey x 1
623
63Glazed Seafood Any Seafood x 1
Courser Bee Honey x 1
620
64Curry Rice Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
29
65Vegetable Curry Any Carrots / Pumpkins x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
315
66Meat Curry Raw Meat x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
421
67Prime Meat Curry Raw Prime Meat x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
530
68Gourmet Meat Curry Raw Gourmet Meat x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
858
69Poultry Curry Raw Bird Drumstick x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
421
70Prime Poultry Curry Raw Bird Thigh x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
530
71Gourmet Poultry Curry Raw Whole Bird x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
858
72Seafood Curry Any Porgy Fishes x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
423
73Cheesy Curry Hateno Cheese x 1
Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
416
74Carrot Stew Any Carrots x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
420
75Pumpkin Stew Any Pumpkins x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
422
76Meat Stew Any Meats เล็ก x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
527
77Prime Meat Stew Any Meats กลาง x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
638
78Gourmet Meat Stew Any Meats ใหญ่ x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
970
79Meat-Stuffed Pumpkin Any Meats x 1
Any Pumpkins x 1
316
80Vegetable Risotto Any Carrots / Pumpkins x 1
Hylian Rice x 1
Goat Butter x 1
Rock Salt x 1
319
81Mushroom Risotto Any Mushrooms x 1
Hylian Rice x 1
Goat Butter x 1
Rock Salt x 1
2+2/417
82Salmon Risotto Hearty Salmon x 1
Hylian Rice x 1
Goat Butter x 1
Rock Salt x 1
Full44
83Crab Risotto Any Crabs x 1
Hylian Rice x 1
Goat Butter x 1
Rock Salt x 1
425
84Cheesy Risotto Any Plants / mushrooms x 1
Hateno Cheese x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
420
85Poultry Pilaf Raw Bird Drumstick x 1
Hylian Rice x 1
Bird Egg x 1
Goat Butter x 1
627
86Prime Poultry Pilaf Raw Bird Thigh x 1
Hylian Rice x 1
Bird Egg x 1
Goat Butter x 1
738
87Gourmet Poultry Pilaf Raw Whole Bird x 1
Hylian Rice x 1
Bird Egg x 1
Goat Butter x 1
1070
88Seafood Paella Any Porgy Fishes x 1
Any Sea Crabs x 1
Hylian Rice x 1
Goat Butter x 1
Rock Salt x 1
646
89Curry Pilaf Hylian Rice x 1
Goat Butter x 1
Goron Spice x 1
214
90Fried Egg and Rice Bird Egg x 1
Hylian Rice x 1
47
91Crunchy Fried Rice Oil Jar x 1
Bird Egg x 1
Hylian Rice x 1
Any Meats x 1
627
92Seafood Fried Rice Any Porgy Fishes x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
421
93Crab Omelet with Rice Any Crabs x 1
Bird Egg x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
625
94Meat and Rice Bowl Raw Meat x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
418
95Prime Meat and Rice Bowl Raw Prime Meat x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
528
96Gourmet Meat and Rice Bowl Raw Gourmet Meat x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
856
97Cheesy Meat Bowl Raw Meat x 1
Hateno Cheese x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
628
98Prime Cheesy Meat Bowl Raw Prime Meat x 1
Hateno Cheese x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
740
99Gourmet Cheesy Meat Bowl Raw Gourmet Meat x 1
Hateno Cheese x 1
Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
1072
100Veggie Rice Balls Any Plants x 1
Hylian Rice x 1
27
101Mushroom Rice Balls Any Mushrooms x 1
Hylian Rice x 1
2+2/47
102Meaty Rice Balls Any Meats x 1
Hylian Rice x 1
414
103Seafood Rice Balls Any Seafood x 1
Hylian Rice x 1
411
104Veggie Porridge Any Plants x 1
Hylian Rice x 1
Fresh Milk x 1
312
105Wheat Bread Tabantha Wheat x 1
Rock Salt x 1
26
106Melty Cheesy Bread Tabantha Wheat x 1
Hateno Cheese x 1
410
107Hylian Tomato Pizza Tabantha Wheat x 1
Hateno Cheese x 1
Hylian Tomato x 1
616
108Meat Pie Any Meats x 1
Tabantha Wheat x 1
Rock Salt x 1
Goat Butter x 1
425
109Fish Pie Any Seafood x 1
Tabantha Wheat x 1
Rock Salt x 1
Goat Butter x 1
422
110Cheesy Tomato Hateno Cheese x 1
Hylian Tomato x 1
411
111Cheesy Baked Fish Any Seafood x 1
Hateno Cheese x 1
414
112Omelet Bird Egg x 123
113Vegetable Omelet Any Plants x 1
Bird Egg x 1
Rock Salt x 1
Goat Butter x 1
217
114Mushroom Omelet Any Mushrooms x 1
Bird Egg x 1
Rock Salt x 1
Goat Butter x 1
2+2/417
115Cheesy Omelet Any Plants / mushrooms x 1
Bird Egg x 1
Rock Salt x 1
Hateno Cheese x 1
420
116Hot Buttered Apple Any Apples x 1
Goat Butter x 1
27
117Honeyed Fruits Any Fruits x 1 (No Apple)
Courser Bee Honey x 1
4+2/415
118Honeyed Apple Any Apples x 1
Courser Bee Honey x 1
516
119Honey Candy Courser Bee Honey x 1212
120Fried Bananas Mighty Bananas x 1
Tabantha Wheat x 1
Cane Sugar x 1
315
121Egg Pudding Bird Egg x 1
Fresh Milk x 1
Cane Sugar x 1
312
122Plain Crepe Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Bird Egg x 1
Fresh Milk x 1
Cane Sugar x 1
527
123Wildberry Crepe Tabantha Wheat x 1
Wildberry x 1
Bird Egg x 1
Fresh Milk x 1
Cane Sugar x 1
1027
124Honey Crepe Tabantha Wheat x 1
Courser Bee Honey x 1
Bird Egg x 1
Fresh Milk x 1
Cane Sugar x 1
1039
125Nutcake Any Nuts x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
317
126Fruitcake Fruits ต่างกัน 2 ชนิด
Tabantha Wheat x 1
Cane Sugar x 1
519
127Carrot Cake Any Carrots x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
320
128Pumpkin Pie Any Pumpkins x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
322
129Cheesecake Hateno Cheese x 1
Tabantha Wheat x 1
Cane Sugar x 1
415
130Fruit Pie Any Fruits x 1 (No Apple)
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
319
131Apple Pie Any Apples x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
319
132Egg Tart Bird Egg x 1
Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
419
133Milk Fresh Milk x 11+2/43
134Noble Pursuit Hydromelon x 1
Palm Fruit x 1
Voltfruit x 1
Rock Salt x 1
422
135Monster Stew Any Meats x 1
Any Seafood x 1
Monster Extract x 1
1/436
136Monster Soup Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
Monster Extract x 1
1/433
137Monster Curry Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
Monster Extract x 1
1/426
138Monster Rice Balls Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
Monster Extract x 1
1/423
139Monster Cake Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
Monster Extract x 1
1/433
140Dark Stew Any Meats x 1
Any Seafood x 1
Dark Clump x 1
426
141Dark Soup Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Fresh Milk x 1
Dark Clump x 1
322
142Dark Curry Hylian Rice x 1
Goron Spice x 1
Dark Clump x 1
215
143Dark Rice Ball Hylian Rice x 1
Rock Salt x 1
Dark Clump x 1
214
144Dark Cake Tabantha Wheat x 1
Goat Butter x 1
Cane Sugar x 1
Dark Clump x 1
222
145Dubious Food Any Monster Parts x 112
146Rock-Hard Food Any Woods / Rocks x 11/42


เมนูอาหารประเภทใช้ความร้อนเผา

โยนวัตถุดิบลงข้างกองไฟ หรือโยนลงพื้นในโซนร้อนจัดแถวภูเขาไฟและถ้ำลาวา หรือใช้อาวุธประเภทไฟโจมตีใส่

No.รูปชื่อวัตุดิบเติมเลือดราคาขาย
147Baked Apple Apple x 13/43
148Baked Golden Apple Golden Apple x 12+1/48
149Charred Pepper Spicy Pepper x 13/45
150Roasted Hylian Tomato Hylian Tomato x 11+2/46
151Roasted Wildberry Wildberry x 13/45
152Roasted Voltfruit Voltfruit x 13/48
153Roasted Hydromelon Hydromelon x 13/48
154Baked Palm Fruit Palm Fruit x 11+2/46
155Roasted Mighty Bananas Mighty Bananas x 13/48
156Roasted Lotus Seeds Fleet-Lotus Seeds x 13/48
157Roasted Mighty Thistle Mighty Thistle x 12/48
158Roasted Armoranth Armoranth x 12/48
159Roasted Swift Carrot Swift Carrot x 13/46
160Roasted Endura Carrot Endura Carrot x 1338
161Baked Fortified Pumpkin Fortified Pumpkin x 13/48
162Baked Sun Pumpkin Sun Pumpkin x 13/4
163Roasted Radish Hearty Radish x 13+3/412
164Roasted Big Radish Big Hearty Radish x 1624
165Toasty Skyshroom Skyshroom x 12/43
166Toasty Hylian Shroom Hylian Shroom x 13/43
167Toasty Stamella Shroom Stamella Shroom x 13/45
168Toasty Rushroom Rushroom x 13/45
169Toasty Sunshroom Sunshroom x 13/46
170Toasty Chillshroom Chillshroom x 13/46
171Toasty Zapshroom Zapshroom x 13/46
172Toasty Razorshroom Razorshroom x 13/45
173Toasty Ironshroom Ironshroom x 13/45
174Toasty Silent Shroom Silent Shroom x 13/43
175Toasty Brightcap Brightcap x 13/45
176Toasty Endura Shroom Endura Shroom x 11+2/45
177Toasted Hearty Truffle Hearty Truffle x 138
178Toasted Big Hearty Truffle Big Hearty Truffle x 14+2/424
179Seared Steak Raw Meat x 11+2/412
180Seared Prime Steak Raw Prime Meat x 12+1/424
181Seared Gourmet Steak Raw Gourmet Meat x 14+2/435
182Roasted Bird Drumstick Raw Bird Drumstick x 11+2/412
183Roasted Bird Thigh Raw Bird Thigh x 12+1/424
184Roasted Whole Bird Raw Whole Bird x 14+2/435
185Roasted Arowana Ancient Arowana x 11+2/49
186Roasted Bass Hyrule Bass x 11+2/49
187Roasted Trout Any Trout Fishes x11+2/49
188Roasted Carp Any Carp Fishes x 11+2/415
189Roasted Porgy Any Porgy Fishes x 11+2/415
190Roasted Cave Fish Glowing Cave Fish x 11+2/49
191Roasted Hearty Bass Hearty Bass x 1312
192Roasted Hearty Salmon Hearty Salmon x 14+2/418
193Blackened Crab Any Crabs x 11+2/412
194Sneaky River Escargot Sneaky River Snail x 11+2/49
195Roasted Tree Nut Chickaloo Tree Nut x 12/42
196Roasted Acorn Acorn x 12/42
197Campfire Egg Bird Egg x 11+2/45


เมนูอาหารประเภทใช้น้ำพุร้อนต้ม

โยนวัตถุดิบใส่ในน้ำพุร้อน ที่อยู่แถวโซนภูเขาไฟ

No.รูปชื่อวัตุดิบเติมเลือดราคาขาย
198Hard-Boiled Egg Bird Egg x 11+2/45


เมนูอาหารประเภทแช่แข็ง

โยนวัตถุดิบลงพื้นในโซนหนาวจัดแถวโซนภูเขาหิมะ หรือใช้อาวุธแช่แข็งโจมตีใส่

อาหารแช่แข็งทุกแบบ จะมีผลกันแดดร้อน ด้วย

No.รูปชื่อวัตุดิบเติมเลือดราคาขาย
199Icy Meat Raw Meat x 1115
200Icy Prime Meat Raw Prime Meat x 11+2/428
201Icy Gourmet Meat Raw Gourmet Meat x 1340
202Frozen Bird Drumstick Raw Bird Drumstick x 1115
203Frozen Bird Thigh Raw Bird Thigh x 11+2/428
204Frozen Whole Bird Raw Whole Bird x 1340
205Frozen Arowana Ancient Arowana x 1214
206Frozen Bass Hyrule Bass x 1218
207Frozen Trout Any Trout Fishes x1110
208Frozen Carp Any Carp Fishes x 1118
209Frozen Porgy Any Porgy Fishes x 1118
210Frozen Cave Fish Glowing Cave Fish x 1214
211Frozen Hearty Bass Hearty Bass x 1218
212Frozen Hearty Salmon Hearty Salmon x 1420
213Frozen Crab Any Crabs x 1218
214Frozen River Snail Sneaky River Snail x 1110


เมนูอาหารประเภทยา

ที่หน้าเตาที่จุดไฟแล้ว ให้ถือวัตถุดิบไว้ในมือ จะมีหัวข้อ Cook ขึ้นมา

สามารถใส่พวกวัตถุดิบที่กินได้และไม่มีคุณสมบัติใดๆ ลงไปเพิ่ม เพื่อให้ยามีผลเพิ่มเลือดได้
แต่ถ้าใส่วัตถุดิบที่ให้คุณสมบัติไม่ตรงกัน จะกลายเป็นอาหารเสีย

สามารถใส่ชิ้นส่วนมอนเตอร์ลงไปเพิ่ม เพื่อให้เพิ่มเวลาการใช้งานได้

No.รูปชื่อวัตุดิบคุณสมบัติ
215Energizing Elixir Energetic Rhino Beetle / Restless Cricket x 1
Any Monster Parts x 1
เติม Stamina
216Hasty Elixir Hightail Lizard / Hot-Footed Frog x 1
Any Monster Parts x 1
เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่
217Spicy Elixir Warm Darner / Summerwing Butterfly x 1
Any Monster Parts x 1
กันหนาว
218Chilly Elixir Cold Darner / Winterwing Butterfly x 1
Any Monster Parts x 1
กันแดดร้อน
219Electro Elixir Electric Darner / Thunderwing Butterfly x 1
Any Monster Parts x 1
กันไฟฟ้า
220Fireproof Elixir Fireproof Lizard / Smotherwing Butterfly x 1
Any Monster Parts x 1
กันไฟเผา
221Mighty Elixir Bladed Rhino Beetle x 1
Any Monster Parts x 1
เพิ่มพลังโจมตี
222Tough Elixir Rugged Rhino Beetle x 1
Any Monster Parts x 1
เพิ่มพลังป้องกัน
223Sneaky Elixir Sunset Firefly x 1
Any Monster Parts x 1
เพิ่มลอบเร้น
224Sticky Elixir Sticky Frog / Sticky Lizard x 1
Any Monster Parts x 1
ลดการลื่นตอนปีนผนังเปียก
225Bright Elixir Deep Firefly x 1
Any Monster Parts x 1
ทำให้ตัวเรืองแสง
226
Enduring Elixir Tireless Frog x 1
Any Monster Parts x 1
เพิ่ม Stamina ชั่วคราว
227Hearty Elixir Hearty Lizard x 1
Any Monster Parts x 1
เติมเลือดเต็ม
เพิ่มหัวใจชั่วคราว
228Fairy Tonic Fairy x 1 เติมเลือด


ครบแล้ว กินอาหารกันให้อร่อยนะครับ ^^

เล่นเกมกันให้สนุก
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยยยยยยยย

แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ

Facebook
Twitter
VK

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us

Scroll to Top