จัดไปแบบครบๆ ตารางผสมพันธุ์มอนสเตอร์ Pal ทุกตัว ใน Palworld (Part 2)

การผสมพันธุ์ จัดเป็นอีก 1 วิธี ที่จะได้ Pal เก่งๆ
แถมสามารถถ่ายโอน IV รวมถึงความสามารถติดตัว Passive Skills เฉพาะของพ่อและแม่ เช่น Lucky หรือ Legend

ดังนั้น ใครที่อยากมี Pal ตัวที่ชอบ ที่มี IV โหดๆ และ Passive Skills เจ๋งๆ ครบ 4 สกิล
การผสมพันธุ์ เป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้คุณสมหวัง !!

ว่าแต่ ต้องผสมตัวไหน แล้วจะได้ตัวอะไรบ้าง มาไล่ดูทีละตัวได้เลย !!

อันนี้ พาร์ท 1 > ตารางผสมพันธุ์ Pal Part.1


Lamball + Caprity

Lamball + Loupmoon

Lamball + Lovander

Cattiva + Loupmoon

Cattiva + Lovander

Chikipi + Mozzarina

Chikipi + Caprity

Chikipi + Eikthyrdeer

Chikipi + Eikthyrdeer Terra

Lifmunk + Robinquill Terra

Lifmunk + Verdash

Lifmunk + Fenglope

Foxparks + Galeclaw

Foxparks + Robinquill

Foxparks + Robinquill Terra

Foxparks + Felbat

Fuack + Gobfin

Fuack + Gobfin Ignis

Fuack + Cawgnito

Fuack + Beegarde

Sparkit + Robinquill

Sparkit + Robinquill Terra

Sparkit + Verdash

Sparkit + Felbat

Tanzee + Rooby

Tanzee + Nox

Tanzee + Maraith

Tanzee + Wixen

Rooby + Kelpsea

Rooby + Kelpsea Ignis

Pengullet + Direhowl

Pengullet + Cawgnito

Pengullet + Beegarde

Pengullet + Vaelet

Jolthog + Direhowl

Jolthog + Galeclaw

Jolthog + Gorirat

Jolthog + Vaelet
Jolthog Cryst + Direhowl

Jolthog Cryst + Gorirat

Jolthog Cryst + Beegarde

Jolthog Cryst + Vaelet

Gumoss + Nox

Gumoss + Woolipop

Gumoss + Wixen

Vixy + Loupmoon

Vixy + Fenglope

Hoocrates + Galeclaw

Hoocrates + Robinquill

Hoocrates + Gorirat

Hoocrates + Felbat

Teafant + Mozzarina

Teafant + Caprity

Teafant + Eikthyrdeer

Teafant + Lovander

Depresso + Galeclaw

Depresso + Robinquill

Depresso + Gorirat

Depresso + Vaelet

Cremis + Loupmoon

Daedream + Nox

Daedream + Woolipop

Rushoar + Killamari

Rushoar + Flopie

Rushoar + Swee

Rushoar + Kelpsea Ignis

Nox + Fuddler

Fuddler + Woolipop

Fuddler + Dazzi

Killamari + Leezpunk

Killamari + Leezpunk Ignis

Killamari + Lunaris

Mau + Caprity

Mau + Eikthyrdeer

Mau + Loupmoon

Mau + Lovander
Mau Cryst + Verdash

Mau Cryst + Fenglope

Direhowl + Tocotoco

Tocotoco + Gobfin

Tocotoco + Cawgnito

Tocotoco + Beegarde

Flopie + Leezpunk

Flopie + Leezpunk Ignis

Flopie + Maraith

Bristla + Gobfin

Bristla + Gobfin Ignis

Bristla + Cawgnito

Bristla + Lunaris

Gobfin + Ribbuny

Gobfin Ignis + Ribbuny

Gobfin Ignis + Swee

Hangyu + Robinquill Terra

Hangyu + Verdash

Hangyu + Fenglope

Hangyu + Felbat

Hangyu Cryst + Robinquill Terra

Hangyu Cryst + Verdash

Hangyu Cryst + Fenglope

Woolipop + Dazzi

Ribbuny + Leezpunk

Ribbuny + Lunaris

Leezpunk + Swee

Leezpunk Ignis + Kelpsea

Leezpunk Ignis + Kelpsea Ignis

Robinquill + Flambelle

Robinquill Terra + Flambelle

Swee + Lunaris

Dazzi + Dazzi

Maraith + Kelpsea

Maraith + Kelpsea Ignis

Flambelle + Felbat

Wixen + Kelpsea

Wixen + Kelpsea Ignis


Lamball + Foxcicle

Lamball + Rayhound

Lamball + Tombat

Cattiva + Foxcicle

Cattiva + Rayhound

Cattiva + Tombat

Chikipi + Katress

Chikipi + Blazehowl

Lifmunk + Arsox

Lifmunk + Chillet

Lifmunk + Petallia

Foxparks + Chillet

Foxparks + Kitsun

Foxparks + Dinossom

Foxparks + Dinossom Lux

Fuack + Celaray

Fuack + Melpaca

Fuack + Eikthyrdeer Terra

Fuack + Dumud

Fuack + Reindrix

Sparkit + Arsox

Sparkit + Chillet

Sparkit + Dinossom

Sparkit + Dinossom Lux

Tanzee + Loupmoon

Tanzee + Fenglope

Rooby + Direhowl

Rooby + Beegarde

Rooby + Vaelet

Pengullet + Celaray

Pengullet + Reindrix

Pengullet + Digtoise

Pengullet + Broncherry

Jolthog + Kitsun

Jolthog + Digtoise

Jolthog + Broncherry

Jolthog + Broncherry Aqua

Jolthog Cryst + Celaray

Jolthog Cryst + Digtoise

Jolthog Cryst + Broncherry

Jolthog Cryst + Broncherry Aqua

Gumoss + Verdash

Gumoss + Fenglope

Vixy + Foxcicle

Vixy + Tombat

Vixy + Petallia

Hoocrates + Kitsun

Hoocrates + Dinossom
Hoocrates + Dinossom Lux

Hoocrates + Broncherry Aqua

Teafant + Rayhound

Teafant + Blazehowl

Depresso + Kitsun

Depresso + Dinossom

Depresso + Digtoise

Depresso + Broncherry Aqua

Cremis + Foxcicle

Cremis + Tombat

Daedream + Robinquill Terra

Daedream + Verdash

Daedream + Fenglope

Rushoar + Gobfin

Rushoar + Gobfin Ignis

Rushoar + Cawgnito

Rushoar + Beegarde

Nox + Galeclaw

Nox + Robinquill

Nox + Gorirat

Nox + Vaelet

Fuddler + Robinquill Terra

Fuddler + Verdash

Fuddler + Fenglope

Fuddler + Felbat

Killamari + Mozzarina

Killamari + Caprity

Killamari + Eikthyrdeer

Killamari + Lovander

Mau + Rayhound

Mau + Tombat

Mau Cryst + Arsox

Mau Cryst + Foxcicle

Mau Cryst + Petallia

Celaray + Tocotoco

Direhowl + Leezpunk Ignis

Direhowl + Maraith

Direhowl + Wixen

Tocotoco + Melpaca

Tocotoco + Reindrix

Tocotoco + Broncherry

Flopie + Caprity

Flopie + Eikthyrdeer

Flopie + Loupmoon

Flopie + Lovander

Mozzarina + Bristla

Mozzarina + Ribbuny

Mozzarina + Swee

Bristla + Melpaca
Bristla + Eikthyrdeer Terra

Bristla + Dumud

Bristla + Reindrix

Gobfin + Leezpunk

Gobfin + Leezpunk Ignis

Gobfin + Lunaris

Gobfin Ignis + Leezpunk

Gobfin Ignis + Lunaris

Hangyu + Arsox

Hangyu + Chillet

Hangyu + Dinossom Lux

Hangyu + Petallia

Hangyu Cryst + Arsox

Hangyu Cryst + Chillet

Hangyu Cryst + Petallia

Woolipop + Galeclaw

Woolipop + Robinquill

Woolipop + Gorirat

Woolipop + Felbat

Caprity + Swee

Caprity + Kelpsea Ignis

Melpaca + Ribbuny

Eikthyrdeer + Ribbuny

Eikthyrdeer + Swee

Eikthyrdeer Terra + Ribbuny

Eikthyrdeer Terra + Swee

Ribbuny + Dumud

Cawgnito + Leezpunk

Cawgnito + Leezpunk Ignis

Cawgnito + Maraith

Leezpunk + Lunaris

Leezpunk Ignis + Beegarde

Loupmoon + Kelpsea

Loupmoon + Kelpsea Ignis

Robinquill + Dazzi

Robinquill Terra + Dazzi

Gorirat + Wixen

Beegarde + Maraith

Beegarde + Wixen

Chillet + Flambelle

Dazzi + Verdash

Dazzi + Felbat

Lunaris + Lunaris

Dinossom + Flambelle

Dinossom Lux + Flambelle

Maraith + Vaelet

Lovander + Kelpsea

Lovander + Kelpsea Ignis

Wixen + Vaelet


Lamball + Astegon

Chikipi + Cryolinx

Chikipi + Orserk

Chikipi + Frostallion

Lifmunk + Helzephyr

Lifmunk + Grizzbolt

Lifmunk + Lyleen Noct

Foxparks + Pyrin Noct

Foxparks + Beakon

Foxparks + Reptyro Cryst

Fuack + Mammorest

Fuack + Mammorest Cryst

Fuack + Jormuntide

Fuack + Jormuntide Ignis

Sparkit + Beakon

Sparkit + Reptyro Cryst

Sparkit + Lyleen Noct

Tanzee + Mossanda Lux

Tanzee + Ragnahawk

Tanzee + Faleris

Rooby + Cinnamoth

Rooby + Kingpaca

Rooby + Wumpo Botan

Pengullet + Relaxaurus

Pengullet + Relaxaurus lux

Pengullet + Mammorest Cryst

Penking + Gobfin Ignis

Penking + Leezpunk

Penking + Lunaris

Jolthog + Relaxaurus lux

Jolthog + Menasting

Jolthog + Lyleen

Jolthog Cryst + Relaxaurus

Jolthog Cryst + Relaxaurus lux

Jolthog Cryst + Menasting

Gumoss + Mossanda Lux

Gumoss + Ragnahawk

Vixy + Helzephyr

Hoocrates + Pyrin Noct

Hoocrates + Reptyro Cryst

Hoocrates + Lyleen

Teafant + Cryolinx

Teafant + Astegon

Teafant + Orserk

Depresso + Pyrin Noct

Depresso + Menasting

Depresso + Lyleen

Cremis + Helzephyr

Daedream + Mossanda Lux

Daedream + Sweepa

Rushoar + Cinnamoth

Rushoar + Grintale

Rushoar + Azurobe

Nox + Sibelyx

Nox + Kingpaca Cryst

Nox + Wumpo

Fuddler + Nitewing

Fuddler + Sweepa
Killamari + Elizabee

Killamari + Warsect

Killamari + Quivern

Mau + Astegon

Mau + Orserk

Mau Cryst + Helzephyr

Mau Cryst + Grizzbolt

Celaray + Foxcicle

Celaray + Tombat

Direhowl + Incineram Noct

Direhowl + Surfent

Direhowl + Anubis

Tocotoco + Relaxaurus

Tocotoco + Mammorest

Tocotoco + Mammorest Cryst

Flopie + Pyrin

Flopie + Warsect

Flopie + Quivern

Mozzarina + Blazehowl

Bristla + Reptyro

Bristla + Mammorest

Bristla + Jormuntide

Bristla + Jormuntide Ignis

Gobfin + Surfent Terra

Gobfin + Elphidran

Gobfin + Elphidran Aqua

Gobfin Ignis + Elphidran

Gobfin Ignis + Elphidran Aqua

Hangyu + Beakon

Hangyu + Grizzbolt

Hangyu + Lyleen Noct

Hangyu Cryst + Beakon

Hangyu Cryst + Grizzbolt

Hangyu Cryst + Lyleen Noct

Mossanda + Woolipop

Mossanda + Dazzi

Woolipop + Sibelyx

Woolipop + Kingpaca Cryst

Caprity + Katress

Caprity + Blazehowl

Melpaca + Rayhound

Melpaca + Tombat

Eikthyrdeer + Katress

Eikthyrdeer + Blazehowl

Eikthyrdeer Terra + Rayhound

Nitewing + Dazzi

Ribbuny + Elizabee

Ribbuny + Reptyro

Ribbuny + Jormuntide

Ribbuny + Jormuntide Ignis

Incineram + Galeclaw

Incineram + Gorirat

Incineram + Vaelet

Incineram Noct + Gorirat

Incineram Noct + Vaelet

Cinnamoth + Leezpunk Ignis

Cinnamoth + Maraith

Arsox + Kitsun
Arsox + Digtoise

Arsox + Broncherry Aqua

Dumud + Rayhound

Dumud + Tombat

Cawgnito + Surfent

Cawgnito + Surfent Terra

Cawgnito + Elphidran

Leezpunk + Grintale

Leezpunk + Azurobe

Leezpunk Ignis + Azurobe

Leezpunk Ignis + Wumpo Botan

Loupmoon + Univolt

Loupmoon + Blazehowl Noct

Robinquill + Vanwyrm Cryst

Robinquill Terra + Vanwyrm Cryst

Robinquill Terra + Bushi

Beegarde + Surfent

Beegarde + Surfent Terra

Beegarde + Anubis

Elizabee + Swee

Grintale + Lunaris

Swee + Reptyro

Swee + Warsect

Sweepa + Dazzi

Chillet + Kitsun

Chillet + Dinossom

Chillet + Broncherry Aqua

Univolt + Lovander

Foxcicle + Reindrix

Foxcicle + Broncherry

Pyrin + Kelpsea

Pyrin + Kelpsea Ignis

Pyrin Noct + Flambelle

Reindrix + Rayhound

Reindrix + Tombat

Kitsun + Dinossom Lux

Lunaris + Elphidran Aqua

Dinossom + Dinossom

Dinossom + Dinossom Lux

Maraith + Kingpaca

Maraith + Wumpo Botan

Digtoise + Petallia

Lovander + Katress

Flambelle + Beakon

Flambelle + Reptyro Cryst

Vanwyrm + Fenglope

Vanwyrm Cryst + Felbat

Bushi + Verdash

Bushi + Fenglope

Ragnahawk + Kelpsea

Wixen + Kingpaca

Wixen + Wumpo

Wixen + Wumpo Botan

Vaelet + Anubis

Kelpsea + Faleris

Kelpsea Ignis + Quivern

Kelpsea Ignis + Faleris

Broncherry + Petallia

Broncherry Aqua + Petallia


Rayhound + Dinossom Dinossom Lux + Dinossom Lux


Penking + Incineram

Celaray + Pyrin Noct

Celaray + Lyleen

Direhowl + Suzaku

Direhowl + Shadowbeak

Mozzarina + Grizzbolt

Mozzarina + Lyleen Noct

Gobfin + Suzaku Aqua

Gobfin Ignis + Blazamut

Mossanda + Univolt

Caprity + Helzephyr

Melpaca + Beakon

Melpaca + Reptyro Cryst

Eikthyrdeer + Helzephyr

Eikthyrdeer + Grizzbolt

Eikthyrdeer Terra + Beakon

Eikthyrdeer Terra + Lyleen Noct

Nitewing + Katress

Incineram + Elphidran Aqua

Incineram Noct + Elphidran

Incineram Noct + Elphidran Aqua

Cinnamoth + Vanwyrm Cryst

Arsox + Elizabee

Arsox + Reptyro

Arsox + Jormuntide Ignis

Dumud + Beakon

Dumud + Reptyro Cryst

Dumud + Lyleen Noct
Cawgnito + Suzaku Aqua

Galeclaw + Paladius

Galeclaw + Jetragon

Robinquill + Frostallion Noct

Robinquill + Jetragon

Robinquill Terra + Frostallion

Gorirat + Paladius

Gorirat + Necromus

Beegarde + Suzaku

Elizabee + Petallia

Sweepa + Katress

Sweepa + Blazehowl

Chillet + Reptyro

Chillet + Jormuntide

Chillet + Jormuntide Ignis

Univolt + Kingpaca Cryst

Foxcicle + Pyrin

Foxcicle + Quivern

Pyrin + Tombat

Pyrin Noct + Reindrix

Reindrix + Reptyro Cryst

Rayhound + Ragnahawk

Rayhound + Faleris

Kitsun + Relaxaurus

Kitsun + Mammorest Cryst

Lunaris + Blazamut

Dinossom + Mammorest

Dinossom + Mammorest Cryst
Dinossom Lux + Mammorest

Dinossom Lux + Jormuntide

Dinossom Lux + Jormuntide Ignis

Surfent + Surfent

Surfent + Surfent Terra

Surfent Terra + Anubis

Digtoise + Relaxaurus lux

Digtoise + Menasting

Tombat + Faleris

Vanwyrm + Sibelyx

Vanwyrm + Wumpo

Vanwyrm Cryst + Azurobe

Bushi + Kingpaca

Bushi + Wumpo Botan

Verdash + Cryolinx

Verdash + Frostallion

Vaelet + Shadowbeak

Vaelet + Necromus

Sibelyx + Blazehowl Noct

Elphidran + Anubis

Cryolinx + Fenglope

Blazehowl Noct + Kingpaca Cryst

Relaxaurus + Broncherry Aqua

Relaxaurus lux + Broncherry Aqua

Broncherry + Menasting

Broncherry + Lyleen

Petallia + Warsect

Fenglope + Orserk

Felbat + Frostallion Noct


Dumud + Surfent Surfent Terra + Surfent Terra


Lamball + Kitsun

Lamball + Dinossom

Cattiva + Kitsun

Cattiva + Broncherry Aqua

Chikipi + Arsox

Chikipi + Chillet

Lifmunk + Celaray

Lifmunk + Broncherry

Foxparks + Melpaca

Foxparks + Eikthyrdeer Terra

Foxparks + Dumud

Sparkit + Melpaca

Sparkit + Reindrix

Tanzee + Gorirat

Tanzee + Vaelet

Rooby + Rushoar

Rooby + Leezpunk Ignis

Pengullet + Loupmoon

Pengullet + Lovander

Jolthog + Caprity

Jolthog + Eikthyrdeer

Jolthog Cryst + Caprity

Jolthog Cryst + Lovander

Gumoss + Direhowl

Gumoss + Vaelet
Vixy + Digtoise

Vixy + Broncherry Aqua

Hoocrates + Mozzarina

Hoocrates + Eikthyrdeer Terra

Hoocrates + Dumud

Teafant + Chillet

Teafant + Dinossom Lux

Depresso + Mozzarina

Depresso + Eikthyrdeer

Cremis + Kitsun

Cremis + Broncherry Aqua

Daedream + Direhowl

Daedream + Beegarde

Rushoar + Wixen

Nox + Leezpunk

Nox + Lunaris

Fuddler + Cawgnito

Fuddler + Beegarde

Killamari + Robinquill Terra

Killamari + Felbat

Mau + Dinossom

Mau + Dinossom Lux

Mau Cryst + Digtoise

Mau Cryst + Broncherry

Celaray + Hangyu

Celaray + Hangyu Cryst
Tocotoco + Loupmoon

Flopie + Robinquill

Flopie + Felbat

Bristla + Fenglope

Gobfin + Dazzi

Gobfin Ignis + Woolipop

Hangyu + Reindrix

Hangyu Cryst + Reindrix

Hangyu Cryst + Broncherry

Woolipop + Lunaris

Melpaca + Flambelle

Ribbuny + Verdash

Ribbuny + Fenglope

Dumud + Flambelle

Cawgnito + Dazzi

Leezpunk Ignis + Maraith

Leezpunk Ignis + Wixen

Galeclaw + Kelpsea

Galeclaw + Kelpsea Ignis

Robinquill + Kelpsea Ignis

Robinquill Terra + Swee

Gorirat + Kelpsea

Swee + Verdash

Reindrix + Flambelle

Maraith + Maraith


Lamball + Pyrin Noct

Lamball + Beakon

Lamball + Reptyro Cryst

Lamball + Lyleen Noct

Cattiva + Pyrin Noct

Cattiva + Beakon

Cattiva + Reptyro Cryst

Cattiva + Lyleen

Chikipi + Helzephyr

Chikipi + Grizzbolt

Chikipi + Lyleen Noct

Lifmunk + Relaxaurus

Lifmunk + Relaxaurus lux

Lifmunk + Menasting

Lifmunk + Lyleen

Foxparks + Relaxaurus

Foxparks + Mammorest

Foxparks + Mammorest Cryst

Foxparks + Jormuntide

Fuack + Pyrin

Fuack + Ragnahawk

Fuack + Quivern

Fuack + Faleris

Sparkit + Relaxaurus lux

Sparkit + Mammorest

Sparkit + Mammorest Cryst

Tanzee + Mossanda

Tanzee + Sibelyx

Tanzee + Kingpaca Cryst

Tanzee + Wumpo

Rooby + Surfent Terra

Rooby + Elphidran

Rooby + Elphidran Aqua

Pengullet + Elizabee

Pengullet + Pyrin

Pengullet + Warsect

Pengullet + Quivern

Penking + Nox

Penking + Woolipop

Penking + Wixen

Jolthog + Elizabee

Jolthog + Reptyro

Jolthog + Warsect

Jolthog + Jormuntide

Jolthog + Jormuntide Ignis

Jolthog Cryst + Elizabee

Jolthog Cryst + Reptyro

Jolthog Cryst + Warsect

Jolthog Cryst + Quivern

Gumoss + Sibelyx

Gumoss + Kingpaca

Gumoss + Kingpaca Cryst

Gumoss + Wumpo

Vixy + Pyrin Noct

Vixy + Reptyro Cryst

Vixy + Menasting

Vixy + Lyleen

Hoocrates + Reptyro

Hoocrates + Mammorest

Hoocrates + Mammorest Cryst

Hoocrates + Jormuntide

Hoocrates + Jormuntide Ignis

Teafant + Beakon

Teafant + Helzephyr

Teafant + Grizzbolt

Teafant + Lyleen Noct

Depresso + Elizabee

Depresso + Reptyro

Depresso + Mammorest

Depresso + Jormuntide

Depresso + Jormuntide Ignis

Cremis + Pyrin Noct

Cremis + Reptyro Cryst

Cremis + Lyleen

Daedream + Sibelyx

Daedream + Kingpaca

Daedream + Wumpo
Daedream + Wumpo Botan

Rushoar + Incineram Noct

Rushoar + Surfent

Rushoar + Surfent Terra

Rushoar + Anubis

Nox + Grintale

Nox + Elphidran Aqua

Nox + Azurobe

Fuddler + Cinnamoth

Fuddler + Kingpaca

Fuddler + Wumpo

Fuddler + Wumpo Botan

Killamari + Mossanda Lux

Killamari + Nitewing

Killamari + Sweepa

Mau + Beakon

Mau + Reptyro Cryst

Mau + Grizzbolt

Mau + Lyleen Noct

Mau Cryst + Pyrin Noct

Mau Cryst + Relaxaurus lux

Mau Cryst + Menasting

Mau Cryst + Lyleen

Celaray + Kitsun

Celaray + Dinossom

Celaray + Dinossom Lux

Celaray + Broncherry Aqua

Direhowl + Vanwyrm Cryst

Direhowl + Bushi

Tocotoco + Pyrin

Tocotoco + Warsect

Tocotoco + Quivern

Tocotoco + Faleris

Flopie + Mossanda

Flopie + Nitewing

Flopie + Sweepa

Mozzarina + Arsox

Mozzarina + Chillet

Mozzarina + Petallia

Bristla + Mossanda Lux

Bristla + Pyrin

Bristla + Ragnahawk

Bristla + Faleris

Gobfin + Incineram

Gobfin + Vanwyrm Cryst

Gobfin Ignis + Incineram

Gobfin Ignis + Incineram Noct

Hangyu + Relaxaurus

Hangyu + Relaxaurus lux

Hangyu + Mammorest Cryst

Hangyu + Menasting

Hangyu Cryst + Relaxaurus

Hangyu Cryst + Relaxaurus lux

Hangyu Cryst + Menasting

Mossanda + Kelpsea

Mossanda + Kelpsea Ignis

Mossanda Lux + Ribbuny

Mossanda Lux + Swee

Woolipop + Cinnamoth

Woolipop + Grintale

Woolipop + Azurobe

Caprity + Foxcicle

Caprity + Tombat

Caprity + Petallia

Melpaca + Arsox

Melpaca + Chillet

Melpaca + Dinossom

Melpaca + Dinossom Lux

Eikthyrdeer + Arsox

Eikthyrdeer + Foxcicle

Eikthyrdeer + Petallia

Eikthyrdeer Terra + Arsox

Eikthyrdeer Terra + Chillet

Eikthyrdeer Terra + Dinossom Lux

Eikthyrdeer Terra + Petallia

Nitewing + Kelpsea

Nitewing + Kelpsea Ignis
Ribbuny + Ragnahawk

Ribbuny + Faleris

Incineram + Leezpunk

Incineram + Lunaris

Incineram Noct + Leezpunk

Incineram Noct + Lunaris

Cinnamoth + Dazzi

Arsox + Dumud

Dumud + Chillet

Dumud + Dinossom Lux

Cawgnito + Vanwyrm Cryst

Leezpunk + Surfent

Leezpunk + Anubis

Leezpunk Ignis + Surfent

Leezpunk Ignis + Surfent Terra

Leezpunk Ignis + Elphidran

Leezpunk Ignis + Anubis

Loupmoon + Foxcicle

Loupmoon + Rayhound

Loupmoon + Tombat

Galeclaw + Univolt

Galeclaw + Vanwyrm

Galeclaw + Blazehowl Noct

Robinquill + Univolt

Robinquill + Vanwyrm

Robinquill + Blazehowl Noct

Robinquill Terra + Univolt

Robinquill Terra + Katress

Robinquill Terra + Blazehowl

Gorirat + Vanwyrm

Gorirat + Bushi

Gorirat + Blazehowl Noct

Beegarde + Vanwyrm Cryst

Beegarde + Bushi

Swee + Sweepa

Swee + Ragnahawk

Sweepa + Kelpsea Ignis

Chillet + Reindrix

Univolt + Felbat

Foxcicle + Lovander

Reindrix + Kitsun

Reindrix + Dinossom

Reindrix + Dinossom Lux

Rayhound + Lovander

Kitsun + Digtoise

Kitsun + Broncherry

Dazzi + Azurobe

Dazzi + Kingpaca

Dazzi + Wumpo Botan

Lunaris + Anubis

Dinossom + Broncherry

Surfent + Maraith

Surfent Terra + Maraith

Surfent Terra + Wixen

Maraith + Elphidran

Maraith + Elphidran Aqua

Digtoise + Digtoise

Digtoise + Broncherry

Digtoise + Broncherry Aqua

Tombat + Lovander

Flambelle + Relaxaurus

Flambelle + Mammorest

Flambelle + Mammorest Cryst

Vanwyrm + Vaelet

Bushi + Vaelet

Katress + Verdash

Katress + Fenglope

Katress + Felbat

Wixen + Elphidran

Wixen + Elphidran Aqua

Verdash + Blazehowl

Sibelyx + Kelpsea

Kelpsea + Kingpaca Cryst

Kelpsea Ignis + Kingpaca Cryst

Blazehowl + Fenglope

Blazehowl Noct + Felbat

Broncherry + Broncherry Aqua


Lamball + Suzaku Aqua

Cattiva + Suzaku

Cattiva + Suzaku Aqua

Chikipi + Blazamut

Lifmunk + Shadowbeak

Lifmunk + Paladius

Lifmunk + Necromus

Foxparks + Frostallion Noct

Foxparks + Jetragon

Sparkit + Paladius

Sparkit + Frostallion Noct

Sparkit + Jetragon

Tanzee + Pyrin Noct

Tanzee + Menasting

Tanzee + Lyleen

Rooby + Warsect

Rooby + Quivern

Pengullet + Astegon

Pengullet + Orserk

Penking + Verdash

Penking + Fenglope

Jolthog + Cryolinx

Jolthog + Orserk

Jolthog + Frostallion

Jolthog Cryst + Cryolinx

Jolthog Cryst + Astegon

Jolthog Cryst + Orserk

Gumoss + Relaxaurus lux

Gumoss + Menasting

Gumoss + Lyleen

Vixy + Suzaku

Vixy + Shadowbeak

Hoocrates + Frostallion

Hoocrates + Frostallion Noct

Teafant + Blazamut

Depresso + Cryolinx

Depresso + Frostallion

Cremis + Suzaku

Daedream + Relaxaurus

Daedream + Relaxaurus lux

Daedream + Menasting

Rushoar + Pyrin

Rushoar + Ragnahawk

Rushoar + Faleris

Nox + Elizabee

Nox + Reptyro

Nox + Jormuntide

Nox + Jormuntide Ignis

Fuddler + Relaxaurus

Fuddler + Relaxaurus lux

Fuddler + Mammorest Cryst

Killamari + Beakon

Killamari + Grizzbolt

Killamari + Lyleen Noct

Mau + Blazamut

Mau + Suzaku Aqua

Mau Cryst + Suzaku

Mau Cryst + Shadowbeak

Mau Cryst + Necromus
Celaray + Vanwyrm Cryst

Celaray + Bushi

Direhowl + Mossanda

Direhowl + Sibelyx

Direhowl + Kingpaca Cryst

Tocotoco + Astegon

Flopie + Beakon

Flopie + Reptyro Cryst

Flopie + Lyleen Noct

Mozzarina + Incineram

Mozzarina + Incineram Noct

Bristla + Helzephyr

Gobfin + Nitewing

Gobfin + Sweepa

Gobfin Ignis + Mossanda Lux

Gobfin Ignis + Sweepa

Hangyu + Paladius

Hangyu + Necromus

Hangyu + Jetragon

Hangyu Cryst + Paladius

Hangyu Cryst + Necromus

Mossanda + Cawgnito

Mossanda + Beegarde

Mossanda Lux + Leezpunk

Mossanda Lux + Lunaris

Woolipop + Reptyro

Woolipop + Mammorest

Woolipop + Jormuntide

Woolipop + Jormuntide Ignis

Caprity + Incineram Noct

Caprity + Surfent

Caprity + Anubis

Melpaca + Vanwyrm Cryst

Eikthyrdeer + Incineram

Eikthyrdeer + Incineram Noct

Eikthyrdeer + Anubis

Eikthyrdeer Terra + Incineram

Nitewing + Cawgnito

Nitewing + Beegarde

Ribbuny + Helzephyr

Ribbuny + Grizzbolt

Cinnamoth + Robinquill

Cinnamoth + Robinquill Terra

Cinnamoth + Felbat

Arsox + Katress

Arsox + Blazehowl

Cawgnito + Sweepa

Leezpunk + Ragnahawk

Leezpunk + Faleris

Leezpunk Ignis + Pyrin

Leezpunk Ignis + Quivern

Leezpunk Ignis + Faleris

Loupmoon + Surfent

Loupmoon + Surfent Terra

Loupmoon + Elphidran

Galeclaw + Kingpaca

Galeclaw + Wumpo

Galeclaw + Wumpo Botan

Robinquill + Kingpaca

Robinquill + Wumpo Botan
Robinquill Terra + Grintale

Robinquill Terra + Azurobe

Gorirat + Sibelyx

Gorirat + Kingpaca

Gorirat + Wumpo

Beegarde + Kingpaca Cryst

Elizabee + Wixen

Grintale + Verdash

Grintale + Fenglope

Swee + Helzephyr

Swee + Grizzbolt

Swee + Lyleen Noct

Chillet + Katress

Chillet + Blazehowl

Univolt + Kitsun

Univolt + Dinossom

Univolt + Dinossom Lux

Foxcicle + Rayhound

Foxcicle + Tombat

Pyrin + Maraith

Pyrin Noct + Kelpsea

Pyrin Noct + Kelpsea Ignis

Reindrix + Vanwyrm Cryst

Rayhound + Tombat

Kitsun + Vanwyrm

Kitsun + Blazehowl Noct

Dazzi + Relaxaurus

Dazzi + Mammorest

Dazzi + Mammorest Cryst

Lunaris + Ragnahawk

Dinossom + Blazehowl Noct

Dinossom Lux + Katress

Surfent + Lovander

Surfent Terra + Lovander

Maraith + Warsect

Maraith + Quivern

Digtoise + Vanwyrm

Digtoise + Bushi

Tombat + Tombat

Lovander + Anubis

Flambelle + Frostallion Noct

Flambelle + Jetragon

Vanwyrm + Broncherry Aqua

Bushi + Broncherry

Beakon + Kelpsea Ignis

Wixen + Warsect

Wixen + Quivern

Verdash + Azurobe

Vaelet + Sibelyx

Vaelet + Kingpaca Cryst

Vaelet + Wumpo

Elphidran Aqua + Fenglope

Kelpsea + Reptyro Cryst

Kelpsea + Lyleen

Kelpsea Ignis + Reptyro Cryst

Azurobe + Felbat

Blazehowl + Petallia

Blazehowl Noct + Broncherry Aqua

Wumpo Botan + Felbat


Lamball + Sweepa

Cattiva + Nitewing

Chikipi + Ragnahawk

Lifmunk + Sibelyx

Foxparks + Wumpo Botan

Fuack + Surfent Terra

Sparkit + Kingpaca

Pengullet + Elphidran Aqua

Penking + Jolthog Cryst

Jolthog + Grintale

Gumoss + Bushi

Vixy + Mossanda

Hoocrates + Cinnamoth

Teafant + Mossanda Lux

Depresso + Azurobe

Cremis + Mossanda

Cremis + Nitewing
Rushoar + Tombat

Nox + Katress

Fuddler + Vanwyrm

Killamari + Incineram

Mau Cryst + Kingpaca Cryst