จัดไปแบบครบๆ ตารางผสมพันธุ์มอนสเตอร์ Pal ทุกตัว ใน Palworld (Part 1)

การผสมพันธุ์ จัดเป็นอีก 1 วิธี ที่จะได้ Pal เก่งๆ
แถมสามารถถ่ายโอน IV รวมถึงความสามารถติดตัว Passive Skills เฉพาะของพ่อและแม่ เช่น Lucky หรือ Legend

ดังนั้น ใครที่อยากมี Pal ตัวที่ชอบ ที่มี IV โหดๆ และ Passive Skills เจ๋งๆ ครบ 4 สกิล
การผสมพันธุ์ เป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้คุณสมหวัง !!

ว่าแต่ ต้องผสมตัวไหน แล้วจะได้ตัวอะไรบ้าง มาไล่ดูทีละตัวได้เลย !!

อันนี้ พาร์ท 2 > ตารางผสมพันธุ์ Pal Part.2


Lamball + Lamball

Lamball + Cattiva

Cattiva + Mau
Chikipi + Lifmunk

Chikipi + Mau Cryst

Vixy + Teafant

Vixy + Mau
Teafant + Cremis

Teafant + Mau Cryst

Cremis + Mau


Lamball + Vixy

Lamball + Cremis

Cattiva + Cattiva
Cattiva + Cremis

Chikipi + Hangyu

Chikipi + Hangyu Cryst
Lifmunk + Teafant

Mau + Mau Cryst


Chikipi + Chikipi


Lamball + Foxparks

Lamball + Sparkit

Lamball + Hoocrates

Lamball + Depresso

Lamball + Flambelle

Cattiva + Foxparks

Cattiva + Sparkit

Cattiva + Hoocrates

Cattiva + Hangyu

Cattiva + Flambelle

Chikipi + Pengullet

Chikipi + Jolthog

Chikipi + Jolthog Cryst

Chikipi + Depresso
Lifmunk + Lifmunk

Lifmunk + Vixy

Lifmunk + Mau Cryst

Lifmunk + Hangyu

Lifmunk + Hangyu Cryst

Foxparks + Vixy

Foxparks + Cremis

Foxparks + Mau

Sparkit + Vixy

Sparkit + Cremis

Sparkit + Mau Cryst

Jolthog + Teafant

Jolthog + Mau
Jolthog Cryst + Teafant

Vixy + Hangyu

Vixy + Hangyu Cryst

Vixy + Flambelle

Hoocrates + Teafant

Hoocrates + Mau

Teafant + Depresso

Depresso + Mau

Cremis + Hangyu

Cremis + Hangyu Cryst

Cremis + Flambelle

Mau Cryst + Hangyu

Mau Cryst + Hangyu Cryst


Lamball + Fuack

Lamball + Bristla

Cattiva + Fuack

Cattiva + Tocotoco

Chikipi + Killamari

Chikipi + Swee

Lifmunk + Jolthog

Lifmunk + Jolthog Cryst
Foxparks + Foxparks

Foxparks + Hoocrates

Sparkit + Hoocrates

Sparkit + Depresso

Pengullet + Vixy

Pengullet + Mau Cryst

Jolthog + Hangyu

Jolthog + Hangyu Cryst

Jolthog Cryst + Mau Cryst
Vixy + Tocotoco

Hoocrates + Flambelle

Teafant + Ribbuny

Teafant + Swee

Depresso + Hangyu

Depresso + Hangyu Cryst

Cremis + Tocotoco

Mau + Bristla

Mau + Ribbuny


Lamball + Woolipop

Chikipi + Rooby

Chikipi + Wixen

Lifmunk + Daedream

Foxparks + Kelpsea

Fuack + Fuack

Sparkit + Tanzee

Tanzee + Flambelle
Pengullet + Ribbuny

Jolthog + Killamari

Jolthog Cryst + Swee

Gumoss + Hangyu

Gumoss + Hangyu Cryst

Vixy + Dazzi

Hoocrates + Kelpsea Ignis
Depresso + Flopie

Cremis + Dazzi

Daedream + Hangyu Cryst

Nox + Mau

Fuddler + Mau Cryst

Tocotoco + Bristla

Flambelle + Kelpsea


Lamball + Pengullet

Cattiva + Jolthog Cryst

Chikipi + Bristla

Lifmunk + Hoocrates

Foxparks + Hangyu

Foxparks + Hangyu Cryst
Fuack + Teafant

Sparkit + Sparkit

Sparkit + Flambelle

Jolthog + Vixy

Jolthog + Cremis
Jolthog Cryst + Cremis

Depresso + Mau Cryst

Mau + Tocotoco

Hangyu + Flambelle

Hangyu Cryst + Flambelle


Lamball + Galeclaw

Lamball + Robinquill

Cattiva + Galeclaw

Cattiva + Gorirat

Chikipi + Robinquill Terra

Chikipi + Verdash

Lifmunk + Direhowl

Lifmunk + Beegarde

Foxparks + Gobfin

Foxparks + Gobfin Ignis

Fuack + Wixen

Sparkit + Gobfin

Sparkit + Cawgnito

Tanzee + Tanzee

Tanzee + Gumoss

Rooby + Pengullet

Rooby + Tocotoco

Pengullet + Leezpunk Ignis

Pengullet + Maraith
Jolthog + Rushoar

Jolthog + Leezpunk

Jolthog Cryst + Rushoar

Jolthog Cryst + Leezpunk Ignis

Gumoss + Kelpsea

Vixy + Gorirat

Vixy + Vaelet

Hoocrates + Gobfin Ignis

Hoocrates + Lunaris

Teafant + Robinquill Terra

Teafant + Felbat

Depresso + Leezpunk

Depresso + Lunaris

Cremis + Gorirat

Cremis + Vaelet

Daedream + Kelpsea

Daedream + Kelpsea Ignis

Nox + Bristla

Nox + Ribbuny
Fuddler + Flopie

Fuddler + Kelpsea Ignis

Killamari + Dazzi

Mau + Robinquill

Mau + Felbat

Mau Cryst + Direhowl

Mau Cryst + Vaelet

Tocotoco + Maraith

Tocotoco + Wixen

Flopie + Dazzi

Gobfin + Flambelle

Gobfin Ignis + Flambelle

Hangyu + Cawgnito

Hangyu + Beegarde

Hangyu Cryst + Cawgnito

Hangyu Cryst + Beegarde

Woolipop + Ribbuny

Woolipop + Swee


Lamball + Broncherry Aqua

Cattiva + Digtoise

Chikipi + Dinossom Lux

Lifmunk + Reindrix

Foxparks + Mozzarina

Fuack + Fenglope

Sparkit + Eikthyrdeer Terra

Sparkit + Dumud

Tanzee + Direhowl

Rooby + Rooby

Rooby + Maraith

Jolthog + Lovander

Jolthog Cryst + Loupmoon
Gumoss + Beegarde

Vixy + Broncherry

Hoocrates + Eikthyrdeer

Teafant + Dinossom

Depresso + Caprity

Cremis + Digtoise

Daedream + Cawgnito

Rushoar + Nox

Fuddler + Gobfin

Killamari + Robinquill

Mau + Kitsun

Mau Cryst + Celaray
Flopie + Galeclaw

Bristla + Verdash

Gobfin Ignis + Dazzi

Hangyu + Melpaca

Hangyu Cryst + Melpaca

Woolipop + Leezpunk

Eikthyrdeer Terra + Flambelle

Ribbuny + Robinquill Terra

Gorirat + Kelpsea Ignis

Swee + Felbat

Maraith + Wixen

Vaelet + Kelpsea


Lamball + Gumoss

Lamball + Daedream

Cattiva + Tanzee

Cattiva + Gumoss

Chikipi + Dazzi

Lifmunk + Flopie

Lifmunk + Kelpsea Ignis

Foxparks + Ribbuny

Foxparks + Swee

Fuack + Jolthog

Fuack + Depresso

Sparkit + Killamari

Sparkit + Swee
Tanzee + Vixy

Tanzee + Cremis

Pengullet + Pengullet

Pengullet + Jolthog Cryst

Jolthog + Tocotoco

Jolthog Cryst + Tocotoco

Gumoss + Cremis

Vixy + Kelpsea

Hoocrates + Bristla

Hoocrates + Ribbuny

Teafant + Fuddler

Teafant + Dazzi

Depresso + Bristla
Cremis + Kelpsea

Daedream + Mau

Fuddler + Mau

Killamari + Hangyu

Killamari + Hangyu Cryst

Killamari + Flambelle

Mau Cryst + Kelpsea

Mau Cryst + Kelpsea Ignis

Flopie + Hangyu

Flopie + Hangyu Cryst

Hangyu Cryst + Kelpsea Ignis

Ribbuny + Flambelle

Swee + Flambelle


Penking + Penking

Penking + Grintale

Penking + Elphidran Aqua

Mozzarina + Cryolinx

Mozzarina + Orserk

Mozzarina + Frostallion

Mossanda + Vanwyrm Cryst

Mossanda Lux + Vanwyrm

Mossanda Lux + Bushi

Caprity + Frostallion

Caprity + Frostallion Noct

Melpaca + Astegon

Melpaca + Orserk

Eikthyrdeer + Cryolinx

Eikthyrdeer + Frostallion

Eikthyrdeer Terra + Cryolinx

Eikthyrdeer Terra + Astegon

Eikthyrdeer Terra + Orserk

Nitewing + Vanwyrm Cryst

Incineram + Sibelyx

Incineram + Kingpaca Cryst

Incineram + Wumpo

Incineram Noct + Sibelyx

Incineram Noct + Kingpaca

Incineram Noct + Wumpo

Cinnamoth + Surfent

Cinnamoth + Surfent Terra

Cinnamoth + Elphidran

Arsox + Pyrin Noct

Arsox + Menasting

Arsox + Lyleen

Dumud + Astegon

Dumud + Orserk

Loupmoon + Paladius

Loupmoon + Frostallion Noct

Loupmoon + Jetragon
Galeclaw + Blazamut

Robinquill + Blazamut

Robinquill + Suzaku Aqua

Robinquill Terra + Suzaku

Robinquill Terra + Suzaku Aqua

Gorirat + Blazamut

Elizabee + Katress

Elizabee + Blazehowl

Grintale + Elphidran

Grintale + Elphidran Aqua

Sweepa + Vanwyrm Cryst

Sweepa + Bushi

Chillet + Pyrin Noct

Chillet + Reptyro Cryst

Chillet + Lyleen

Univolt + Pyrin

Univolt + Quivern

Univolt + Faleris

Foxcicle + Relaxaurus

Foxcicle + Relaxaurus lux

Foxcicle + Mammorest Cryst

Pyrin + Blazehowl Noct

Pyrin Noct + Dinossom Lux

Reindrix + Astegon

Rayhound + Mammorest

Rayhound + Mammorest Cryst

Rayhound + Jormuntide

Rayhound + Jormuntide Ignis

Kitsun + Beakon

Kitsun + Grizzbolt

Kitsun + Lyleen Noct

Dinossom + Beakon

Dinossom + Reptyro Cryst

Dinossom + Lyleen Noct

Dinossom Lux + Beakon

Dinossom Lux + Reptyro Cryst
Surfent + Kingpaca

Surfent + Wumpo Botan

Surfent Terra + Azurobe

Surfent Terra + Wumpo Botan

Digtoise + Helzephyr

Digtoise + Grizzbolt

Tombat + Relaxaurus

Tombat + Mammorest

Tombat + Mammorest Cryst

Lovander + Frostallion Noct

Lovander + Jetragon

Vanwyrm + Ragnahawk

Vanwyrm + Faleris

Ragnahawk + Blazehowl Noct

Katress + Warsect

Katress + Quivern

Verdash + Suzaku

Verdash + Shadowbeak

Elphidran + Azurobe

Elphidran Aqua + Azurobe

Blazehowl + Reptyro

Blazehowl + Warsect

Blazehowl Noct + Faleris

Relaxaurus lux + Petallia

Broncherry + Helzephyr

Broncherry Aqua + Helzephyr

Broncherry Aqua + Grizzbolt

Broncherry Aqua + Lyleen Noct

Petallia + Menasting

Petallia + Lyleen

Kingpaca + Anubis

Wumpo + Anubis

Wumpo Botan + Anubis

Fenglope + Suzaku

Fenglope + Shadowbeak

Fenglope + Necromus

Felbat + Suzaku Aqua


Lamball + Tanzee

Lamball + Flopie

Lamball + Kelpsea

Lamball + Kelpsea Ignis

Cattiva + Killamari

Cattiva + Flopie

Cattiva + Kelpsea

Cattiva + Kelpsea Ignis

Chikipi + Tanzee

Chikipi + Gumoss

Chikipi + Daedream

Chikipi + Fuddler

Lifmunk + Killamari

Lifmunk + Bristla

Lifmunk + Ribbuny

Lifmunk + Swee

Foxparks + Fuack

Foxparks + Pengullet

Foxparks + Tocotoco

Foxparks + Bristla
Fuack + Sparkit

Fuack + Hoocrates

Fuack + Hangyu

Fuack + Flambelle

Sparkit + Tocotoco

Sparkit + Bristla

Sparkit + Ribbuny

Tanzee + Teafant

Tanzee + Mau

Pengullet + Hoocrates

Pengullet + Depresso

Jolthog + Jolthog

Jolthog + Jolthog Cryst

Jolthog + Depresso

Jolthog Cryst + Hoocrates

Jolthog Cryst + Depresso

Gumoss + Teafant

Gumoss + Mau

Vixy + Killamari

Vixy + Flopie

Vixy + Swee
Vixy + Kelpsea Ignis

Hoocrates + Tocotoco

Teafant + Daedream

Teafant + Kelpsea

Depresso + Tocotoco

Cremis + Killamari

Cremis + Flopie

Cremis + Kelpsea Ignis

Killamari + Mau Cryst

Mau + Kelpsea

Mau + Kelpsea Ignis

Mau Cryst + Flopie

Mau Cryst + Ribbuny

Mau Cryst + Swee

Tocotoco + Flambelle

Bristla + Hangyu

Bristla + Hangyu Cryst

Bristla + Flambelle

Hangyu + Ribbuny

Hangyu Cryst + Ribbuny

Hangyu Cryst + Swee


Pengullet + Jolthog Jolthog Cryst + Jolthog Cryst


Lamball + Felbat

Cattiva + Robinquill

Chikipi + Fenglope

Lifmunk + Vaelet

Foxparks + Cawgnito

Fuack + Rooby

Fuack + Maraith

Sparkit + Beegarde

Tanzee + Daedream

Rooby + Bristla

Pengullet + Rushoar
Jolthog + Lunaris

Jolthog Cryst + Leezpunk

Gumoss + Gumoss

Vixy + Galeclaw

Hoocrates + Gobfin

Teafant + Verdash

Depresso + Gobfin Ignis

Cremis + Galeclaw

Cremis + Robinquill

Nox + Swee

Fuddler + Kelpsea
Killamari + Woolipop

Mau + Robinquill Terra

Mau Cryst + Gorirat

Direhowl + Hangyu

Direhowl + Hangyu Cryst

Tocotoco + Leezpunk Ignis

Bristla + Wixen

Hangyu Cryst + Vaelet

Cawgnito + Flambelle

Beegarde + Flambelle

Dazzi + Kelpsea Ignis


Lamball + Lifmunk

Lamball + Hangyu

Lamball + Hangyu Cryst

Cattiva + Lifmunk

Cattiva + Mau Cryst

Cattiva + Hangyu Cryst
Chikipi + Foxparks

Chikipi + Hoocrates

Lifmunk + Cremis

Foxparks + Teafant

Sparkit + Teafant

Sparkit + Mau
Vixy + Vixy

Vixy + Mau Cryst

Teafant + Flambelle

Cremis + Mau Cryst

Mau + Hangyu

Mau + Hangyu Cryst

Mau + Flambelle


Lamball + Ribbuny

Cattiva + Bristla

Chikipi + Flopie

Lifmunk + Pengullet

Foxparks + Depresso

Fuack + Vixy
Fuack + Cremis

Sparkit + Jolthog

Pengullet + Hangyu Cryst

Jolthog + Flambelle

Jolthog Cryst + Hangyu

Jolthog Cryst + Hangyu Cryst
Hoocrates + Hoocrates

Teafant + Killamari

Depresso + Flambelle

Cremis + Bristla

Mau + Swee

Mau Cryst + Tocotoco


Chikipi + Teafant Chikipi + Mau Teafant + Teafant


Lamball + Killamari

Lamball + Swee

Cattiva + Ribbuny

Cattiva + Swee

Chikipi + Kelpsea

Chikipi + Kelpsea Ignis

Lifmunk + Fuack

Lifmunk + Tocotoco

Foxparks + Jolthog

Foxparks + Jolthog Cryst
Fuack + Mau Cryst

Fuack + Hangyu Cryst

Sparkit + Pengullet

Sparkit + Jolthog Cryst

Pengullet + Hangyu

Pengullet + Flambelle

Jolthog + Hoocrates

Jolthog Cryst + Flambelle

Vixy + Bristla

Vixy + Ribbuny
Hoocrates + Depresso

Teafant + Flopie

Teafant + Kelpsea Ignis

Depresso + Depresso

Cremis + Ribbuny

Cremis + Swee

Killamari + Mau

Mau + Flopie

Mau Cryst + Bristla

Tocotoco + Hangyu

Tocotoco + Hangyu Cryst


Lamball + Mau Cryst

Cattiva + Vixy

Chikipi + Sparkit
Chikipi + Flambelle

Lifmunk + Mau

Vixy + Cremis
Teafant + Hangyu

Teafant + Hangyu Cryst

Cremis + Cremis


Lamball + Robinquill Terra

Lamball + Verdash

Cattiva + Robinquill Terra

Cattiva + Felbat

Lifmunk + Galeclaw

Lifmunk + Gorirat

Foxparks + Direhowl

Foxparks + Beegarde

Fuack + Rushoar

Fuack + Leezpunk Ignis

Sparkit + Direhowl

Sparkit + Vaelet

Tanzee + Fuddler

Tanzee + Dazzi

Rooby + Ribbuny

Rooby + Swee

Pengullet + Leezpunk

Pengullet + Lunaris
Jolthog + Gobfin

Jolthog + Gobfin Ignis

Jolthog Cryst + Gobfin Ignis

Jolthog Cryst + Lunaris

Gumoss + Daedream

Gumoss + Fuddler

Vixy + Robinquill

Vixy + Felbat

Hoocrates + Cawgnito

Hoocrates + Beegarde

Teafant + Fenglope

Depresso + Gobfin

Depresso + Cawgnito

Cremis + Robinquill Terra

Cremis + Felbat

Daedream + Daedream

Rushoar + Tocotoco

Nox + Killamari

Nox + Flopie
Mau + Verdash

Mau + Fenglope

Mau Cryst + Galeclaw

Mau Cryst + Robinquill

Direhowl + Flambelle

Tocotoco + Leezpunk

Flopie + Woolipop

Bristla + Leezpunk Ignis

Bristla + Maraith

Hangyu + Gorirat

Hangyu + Vaelet

Hangyu Cryst + Galeclaw

Hangyu Cryst + Gorirat

Woolipop + Kelpsea Ignis

Ribbuny + Maraith

Ribbuny + Wixen

Swee + Wixen

Dazzi + Kelpsea

Flambelle + Vaelet


Lamball + Arsox

Lamball + Chillet

Lamball + Dinossom Lux

Lamball + Petallia

Cattiva + Arsox

Cattiva + Chillet

Cattiva + Dinossom

Cattiva + Dinossom Lux

Chikipi + Foxcicle

Chikipi + Tombat

Chikipi + Petallia

Lifmunk + Kitsun

Lifmunk + Dinossom

Lifmunk + Digtoise

Lifmunk + Broncherry Aqua

Foxparks + Celaray

Foxparks + Reindrix

Foxparks + Digtoise

Foxparks + Broncherry

Fuack + Caprity

Fuack + Eikthyrdeer

Fuack + Loupmoon

Fuack + Lovander

Sparkit + Celaray

Sparkit + Digtoise

Sparkit + Broncherry

Sparkit + Broncherry Aqua

Tanzee + Galeclaw

Tanzee + Robinquill

Tanzee + Robinquill Terra

Tanzee + Felbat

Rooby + Gobfin Ignis

Rooby + Leezpunk

Rooby + Lunaris

Pengullet + Mozzarina

Pengullet + Caprity

Pengullet + Eikthyrdeer

Pengullet + Eikthyrdeer Terra

Jolthog + Mozzarina

Jolthog + Melpaca

Jolthog + Eikthyrdeer Terra

Jolthog + Dumud

Jolthog + Reindrix

Jolthog Cryst + Mozzarina

Jolthog Cryst + Melpaca

Jolthog Cryst + Eikthyrdeer

Jolthog Cryst + Eikthyrdeer Terra

Jolthog Cryst + Dumud
Gumoss + Galeclaw

Gumoss + Robinquill

Gumoss + Gorirat

Gumoss + Felbat

Vixy + Chillet

Vixy + Kitsun

Vixy + Dinossom

Vixy + Dinossom Lux

Hoocrates + Celaray

Hoocrates + Melpaca

Hoocrates + Reindrix

Hoocrates + Broncherry

Teafant + Arsox

Teafant + Foxcicle

Teafant + Petallia

Depresso + Celaray

Depresso + Melpaca

Depresso + Eikthyrdeer Terra

Depresso + Dumud

Depresso + Reindrix

Cremis + Chillet

Cremis + Dinossom

Cremis + Dinossom Lux

Daedream + Galeclaw

Daedream + Robinquill

Daedream + Gorirat

Daedream + Vaelet

Rushoar + Rushoar

Rushoar + Leezpunk

Rushoar + Leezpunk Ignis

Rushoar + Maraith

Nox + Gobfin

Nox + Gobfin Ignis

Nox + Cawgnito

Nox + Beegarde

Fuddler + Direhowl

Fuddler + Galeclaw

Fuddler + Gorirat

Fuddler + Vaelet

Killamari + Verdash

Killamari + Fenglope

Mau + Arsox

Mau + Chillet

Mau + Petallia

Mau Cryst + Kitsun

Mau Cryst + Dinossom

Mau Cryst + Dinossom Lux

Mau Cryst + Broncherry Aqua
Celaray + Flambelle

Direhowl + Woolipop

Direhowl + Dazzi

Tocotoco + Mozzarina

Tocotoco + Caprity

Tocotoco + Eikthyrdeer

Tocotoco + Lovander

Flopie + Robinquill Terra

Flopie + Verdash

Flopie + Fenglope

Bristla + Caprity

Bristla + Loupmoon

Bristla + Lovander

Gobfin + Woolipop

Gobfin + Wixen

Gobfin Ignis + Maraith

Gobfin Ignis + Wixen

Hangyu + Kitsun

Hangyu + Digtoise

Hangyu + Broncherry

Hangyu + Broncherry Aqua

Hangyu Cryst + Kitsun

Hangyu Cryst + Digtoise

Hangyu Cryst + Broncherry Aqua

Woolipop + Cawgnito

Woolipop + Beegarde

Ribbuny + Loupmoon

Ribbuny + Lovander

Leezpunk + Leezpunk Ignis

Leezpunk + Maraith

Leezpunk + Wixen

Leezpunk Ignis + Lunaris

Loupmoon + Swee

Robinquill + Kelpsea

Robinquill Terra + Kelpsea

Robinquill Terra + Kelpsea Ignis

Gorirat + Dazzi

Beegarde + Dazzi

Swee + Fenglope

Dazzi + Vaelet

Lunaris + Maraith

Lunaris + Wixen

Digtoise + Flambelle

Flambelle + Broncherry

Verdash + Kelpsea

Verdash + Kelpsea Ignis

Kelpsea + Felbat

Kelpsea Ignis + Fenglope

Kelpsea Ignis + Felbat


Lamball + Melpaca

Lamball + Dumud

Lamball + Reindrix

Cattiva + Melpaca

Cattiva + Eikthyrdeer Terra

Cattiva + Dumud

Chikipi + Digtoise

Chikipi + Broncherry

Lifmunk + Caprity

Lifmunk + Eikthyrdeer

Foxparks + Loupmoon

Fuack + Galeclaw

Fuack + Robinquill

Sparkit + Loupmoon

Sparkit + Lovander

Tanzee + Gobfin Ignis

Tanzee + Lunaris

Rooby + Woolipop

Rooby + Dazzi

Pengullet + Robinquill Terra

Pengullet + Felbat

Jolthog + Verdash

Jolthog + Fenglope

Jolthog Cryst + Robinquill Terra
Jolthog Cryst + Verdash

Gumoss + Leezpunk

Gumoss + Lunaris

Vixy + Mozzarina

Vixy + Eikthyrdeer Terra

Vixy + Dumud

Teafant + Celaray

Teafant + Broncherry

Depresso + Fenglope

Cremis + Mozzarina

Cremis + Melpaca

Cremis + Eikthyrdeer Terra

Cremis + Dumud

Daedream + Rushoar

Daedream + Leezpunk

Rushoar + Fuddler

Nox + Nox

Fuddler + Leezpunk Ignis

Killamari + Direhowl

Killamari + Beegarde

Mau + Celaray

Mau + Reindrix

Mau Cryst + Mozzarina

Mau Cryst + Eikthyrdeer
Direhowl + Swee

Tocotoco + Robinquill

Tocotoco + Felbat

Flopie + Cawgnito

Flopie + Beegarde

Bristla + Galeclaw

Bristla + Gorirat

Gobfin + Kelpsea

Gobfin + Kelpsea Ignis

Gobfin Ignis + Kelpsea

Hangyu + Caprity

Hangyu + Lovander

Hangyu Cryst + Caprity

Hangyu Cryst + Eikthyrdeer

Hangyu Cryst + Lovander

Woolipop + Wixen

Ribbuny + Gorirat

Ribbuny + Vaelet

Cawgnito + Kelpsea Ignis

Leezpunk Ignis + Dazzi

Loupmoon + Flambelle

Swee + Vaelet

Dazzi + Maraith

Lovander + Flambelle


Lamball + Fenglope

Cattiva + Verdash

Cattiva + Fenglope

Chikipi + Loupmoon

Chikipi + Lovander

Lifmunk + Robinquill

Lifmunk + Felbat

Foxparks + Gorirat

Foxparks + Vaelet

Fuack + Leezpunk

Fuack + Lunaris

Sparkit + Galeclaw

Sparkit + Gorirat

Tanzee + Woolipop

Rooby + Killamari

Rooby + Flopie

Pengullet + Gobfin

Pengullet + Gobfin Ignis

Jolthog + Cawgnito
Jolthog + Beegarde

Jolthog Cryst + Gobfin

Jolthog Cryst + Cawgnito

Gumoss + Dazzi

Vixy + Robinquill Terra

Vixy + Verdash

Hoocrates + Direhowl

Hoocrates + Vaelet

Teafant + Loupmoon

Depresso + Direhowl

Depresso + Beegarde

Cremis + Verdash

Cremis + Fenglope

Daedream + Fuddler

Daedream + Dazzi

Rushoar + Bristla

Rushoar + Ribbuny

Nox + Kelpsea

Nox + Kelpsea Ignis
Fuddler + Fuddler

Killamari + Maraith

Killamari + Wixen

Mau Cryst + Robinquill Terra

Mau Cryst + Felbat

Tocotoco + Gobfin Ignis

Tocotoco + Lunaris

Flopie + Wixen

Bristla + Leezpunk

Hangyu + Galeclaw

Hangyu + Robinquill

Hangyu Cryst + Robinquill

Hangyu Cryst + Felbat

Woolipop + Kelpsea

Ribbuny + Leezpunk Ignis

Leezpunk Ignis + Swee

Galeclaw + Flambelle

Gorirat + Flambelle

Swee + Maraith


Lamball + Gobfin Ignis

Lamball + Leezpunk

Lamball + Lunaris

Cattiva + Rushoar

Cattiva + Leezpunk

Cattiva + Lunaris

Chikipi + Gobfin

Chikipi + Cawgnito

Chikipi + Beegarde

Lifmunk + Rooby

Lifmunk + Leezpunk Ignis

Lifmunk + Maraith

Lifmunk + Wixen

Foxparks + Nox

Foxparks + Woolipop

Fuack + Tanzee

Fuack + Gumoss

Fuack + Kelpsea

Sparkit + Nox

Sparkit + Wixen

Tanzee + Tocotoco

Tanzee + Bristla
Rooby + Hangyu

Rooby + Hangyu Cryst

Pengullet + Gumoss

Pengullet + Daedream

Pengullet + Fuddler

Jolthog + Fuddler

Jolthog + Dazzi

Jolthog Cryst + Daedream

Jolthog Cryst + Fuddler

Jolthog Cryst + Dazzi

Gumoss + Tocotoco

Vixy + Rushoar

Vixy + Leezpunk

Vixy + Leezpunk Ignis

Hoocrates + Nox

Hoocrates + Woolipop

Teafant + Gobfin

Teafant + Gobfin Ignis

Teafant + Cawgnito

Depresso + Woolipop

Depresso + Dazzi

Cremis + Rushoar

Cremis + Leezpunk
Daedream + Tocotoco

Rushoar + Mau Cryst

Nox + Flambelle

Killamari + Killamari

Killamari + Flopie

Killamari + Swee

Mau + Gobfin

Mau + Gobfin Ignis

Mau + Lunaris

Mau Cryst + Leezpunk Ignis

Mau Cryst + Maraith

Flopie + Ribbuny

Flopie + Swee

Bristla + Kelpsea

Bristla + Kelpsea Ignis

Hangyu + Maraith

Hangyu + Wixen

Hangyu Cryst + Maraith

Hangyu Cryst + Wixen

Ribbuny + Kelpsea

Ribbuny + Kelpsea Ignis

Swee + Kelpsea Ignis


Lamball + Chikipi

Lamball + Teafant

Lamball + Mau
Cattiva + Chikipi

Cattiva + Teafant

Chikipi + Vixy
Chikipi + Cremis

Teafant + Mau

Mau + Mau


Pengullet + Mau Mau Cryst + Mau Cryst


Lamball + Relaxaurus lux

Cattiva + Relaxaurus

Chikipi + Pyrin Noct

Lifmunk + Jormuntide

Lifmunk + Jormuntide Ignis

Foxparks + Warsect

Fuack + Sweepa

Sparkit + Elizabee

Tanzee + Cinnamoth

Rooby + Incineram

Rooby + Incineram Noct

Pengullet + Mossanda Lux

Penking + Fuddler

Jolthog + Faleris

Jolthog Cryst + Ragnahawk

Gumoss + Azurobe

Vixy + Mammorest Cryst

Hoocrates + Quivern

Teafant + Lyleen

Depresso + Pyrin

Cremis + Relaxaurus

Cremis + Mammorest Cryst
Daedream + Grintale

Nox + Surfent

Killamari + Sibelyx

Mau + Menasting

Mau Cryst + Mammorest

Celaray + Celaray

Direhowl + Univolt

Flopie + Wumpo

Mozzarina + Kitsun

Bristla + Nitewing

Gobfin Ignis + Bushi

Hangyu + Reptyro

Hangyu + Jormuntide Ignis

Hangyu Cryst + Reptyro

Hangyu Cryst + Jormuntide

Hangyu Cryst + Jormuntide Ignis

Mossanda + Ribbuny

Woolipop + Surfent Terra

Caprity + Dinossom Lux

Melpaca + Digtoise

Eikthyrdeer + Dinossom
Eikthyrdeer Terra + Broncherry Aqua

Incineram Noct + Wixen

Arsox + Loupmoon

Dumud + Digtoise

Dumud + Broncherry Aqua

Cawgnito + Vanwyrm

Leezpunk + Vanwyrm Cryst

Galeclaw + Blazehowl

Robinquill Terra + Rayhound

Gorirat + Katress

Beegarde + Blazehowl Noct

Elizabee + Flambelle

Swee + Kingpaca Cryst

Chillet + Lovander

Foxcicle + Fenglope

Reindrix + Broncherry

Dazzi + Elphidran Aqua

Tombat + Verdash

Flambelle + Warsect

Kelpsea + Wumpo Botan

Kelpsea Ignis + Kingpaca