ข้อมูล ปลา ทั้งหมด ในเกม Stardew Valley ver.1.6

นักตกปลาที่อยากจะเก็บปลาให้ครบทุกชนิด มานี่เลยยยยย
ข้อมูลปลาทั้งหมด สถานที่ เวลา สภาพอากาศ ฤดู ที่ปลาจะออกมา พร้อมราคาขาย มาแล้วจ้าาาาาาาา

ปลาในลิสต์นี้

เรียงไปทีละตัวนะ ไล่ดูได้เลย

ชื่อสถานที่ตกฤดูสภาพอากาศ เวลาปรกติFisher
+25%
Angler
+50%

Pufferfish
ทะเล,
ทะเลเกาะขิง
ร้อน,
เกาะขิงทั้งปี
แจ่มใส12pm-4pm 200
250
300
400
250
312
375
500
300
375
450
600

Anchovy
ทะเลใบไม้ผลิ,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบทั้งวัน 30
37
45
60
37
46
56
75
45
55
67
90

Tuna
ทะเล,
ทะเลเกาะขิง
ร้อน,
หนาว,
เกาะขิงทั้งปี
ทุกแบบ6am-7pm 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Sardine
ทะเลใบไม้ผลิ,
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบ6am-7pm 40
50
60
80
50
62
75
100
60
75
90
120

Bream
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า
ทั้งปีทุกแบบ6pm-2am 45
56
67
90
56
70
83
112
67
84
100
135

Largemouth Bass
ทะเลสาบภูเขาทั้งปีทุกแบบ6am-7pm 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Smallmouth Bass
แม่น้ำเมือง,
ทะเลสาบป่า
ใบไม้ผลิ,
ใบไม้ร่วง
ทุกแบบทั้งวัน 50
62
75
100
62
77
93
125
75
93
112
150

Rainbow Trout
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบภูเขา
ร้อนแจ่มใส6am-7pm 65
81
97
130
81
101
121
162
97
121
145
195

Salmon
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า
ใบไม้ร่วงทุกแบบ6am-7pm 75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Walleye
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบป่า,
ทะเลสาบภูเขา
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ฝนตก12pm-2am 105
131
157
210
131
163
196
262
157
196
235
315

Perch
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบป่า,
ทะเลสาบภูเขา
หนาวทุกแบบทั้งวัน 55
68
82
110
68
85
102
137
82
102
123
165

Carp
ทะเลสาบภูเขา,
ทะเลสาบป่าลับ,
ท่อทะบายน้ำ,
บ่อน้ำแมลง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 30
37
45
60
37
46
56
75
45
55
67
90

Catfish
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบป่าลับ,
บ่อแม่มด
ใบไม้ผลิ,
ใบไม้ร่วง,
(ป่าลับ
ใบไม้ผลิ,ร้อน)
ฝนตก6am-12am 200
250
300
400
250
312
375
500
300
375
450
600

Pike
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบป่า
ร้อน,
หนาว
ทุกแบบทั้งวัน 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Sunfish
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า
ใบไม้ผลิ,
ร้อน
แจ่มใส6am-7pm 30
37
45
60
37
46
56
75
45
55
67
90

Red Mullet
ทะเลร้อน,
หนาว
ทุกแบบ6am-7pm 75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Herring
ทะเลใบไม้ผลิ,
หนาว
ทุกแบบทั้งวัน 30
37
45
60
37
46
56
75
45
55
67
90

Eel
ทะเลใบไม้ผลิ,
ใบไม้ร่วง
ฝนตก4pm-2am 85
106
127
170
106
132
158
212
127
159
190
255

Octopus
ทะเลร้อนทุกแบบ6am-1pm 150
187
225
300
187
233
281
375
225
280
337
450

Red Snapper
ทะเลร้อน,
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ฝนตก6am-7pm 50
62
75
100
62
77
93
125
75
93
112
150

Squid
ทะเลหนาวทุกแบบ6pm-2am 80
100
120
160
100
125
150
200
120
150
180
240

Seaweed
ทะเล,
ทะเลเกาะขิง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 20
25
30
40

Green Algae
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบป่า,
ทะเลสาบภูเขา,
บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น),
บ่อน้ำทะเลทราย,
ท่อทะบายน้ำ,
บ่อน้ำแมลง,
บ่อน้ำแม่มด
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 15

Sea Cucumber
ทะเลใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบ6am-7pm 75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Super Cucumber
ทะเล,
ทะเลเกาะขิง
ร้อน,
ใบไม้ร่วง,
เกาะขิงทั้งปี
ทุกแบบ6pm-2am 250
312
375
500
312
390
468
625
375
468
562
750

Ghostfish
บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 20,60)ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 45
56
67
90
56
70
83
112
67
84
100
135

White Algae
บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น),
ท่อทะบายน้ำ,
บ่อน้ำแมลง,
บ่อน้ำแม่มด
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 25

Stonefish
บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 20)ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 300
375
450
600
375
468
562
750
450
562
675
900

Crimsonfish
(ปลาในตำนาน1)
ทะเล
(ตกปลาเวล 5)
*รายละเอียดด้านล่าง
ร้อนทุกแบบทั้งวัน 1,500
1,875
2,250
3,000
1,875
2,343
2,812
3,750
2,250
2,812
3,375
4,500

Angler
(ปลาในตำนาน1)
แม่น้ำเมือง
(ตกปลาเวล 3)
*รายละเอียดด้านล่าง
ใบไม้ร่วงทุกแบบทั้งวัน 900
1,125
1,350
1,800
1,125
1,406
1,687
2,250
1,350
1,687
2,025
2,700

Ice Pip
บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 60)ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 500
625
750
1,000
625
781
937
1,250
750
937
1,125
1,500

Lava Eel
บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 100),
ลาวายอดภูเขาไฟเกาะขิง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 700
875
1,050
1,400
875
1,093
1,312
1,750
1,050
1,312
1,575
2,100

Legend
(ปลาในตำนาน1)
ทะเลสาบภูเขา
(ตกปลาเวล 10)
*รายละเอียดด้านล่าง
ใบไม้ผลิฝนตกทั้งวัน 5,000
6,250
7,500
10,000
6,250
7,812
9,375
12,500
7,500
9,375
11,250
15,000

Sandfish
บ่อน้ำทะเลทรายทั้งปีทุกแบบ6am-8pm 75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Scorpion Carp
บ่อน้ำทะเลทราย
(ตกปลาเวล 4)
ทั้งปีทุกแบบ6am-8pm 150
187
225
300
187
233
281
375
225
280
337
450

Flounder
ทะเล,
ทะเลเกาะขิง
ใบไม้ผลิ,
ร้อน,
เกาะขิงทั้งปี
ทุกแบบ6am-8pm 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Midnight Carp
ทะเลสาบภูเขา,
ทะเลสาบป่า,
แม่น้ำเกาะขิง
ใบไม้ร่วง,
หนาว,
เกาะขิงทั้งปี
ทุกแบบ10pm-2am 150
187
225
300
187
233
281
375
225
280
337
450

Clam
ใช้ Crab Pot
ทะเลทุกที่,
เก็บได้ที่ชายหาดทะเล
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 50
62
75
100
62
77
93
125
75
93
112
150

Mutant Carp
(ปลาในตำนาน1)
ท่อทะบายน้ำ
*รายละเอียดด้านล่าง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 1,000
1,250
1,500
2,000
1,250
1,562
1,875
2,500
1,500
1,875
2,250
3,000

Sturgeon
ทะเลสาบภูเขาร้อน,
หนาว
ทุกแบบ6am-7pm 200
250
300
400
250
312
375
500
300
375
450
600

Tiger Trout
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า
ใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบ6am-7pm 150
187
225
300
187
233
281
375
225
280
337
450

Bullhead
ทะเลสาบภูเขาทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Tilapia
ทะเล,
แม่น้ำเกาะขิง
ร้อน,
ใบไม้ร่วง,
เกาะขิงทั้งปี
ทุกแบบ6am-2pm 75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Chub
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบภูเขา
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 50
62
75
100
62
77
93
125
75
93
112
150

Dorado
แม่น้ำป่าร้อนทุกแบบ6am-7pm 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Albacore
ทะเลใบไม้ร่วง,
หนาว
ทุกแบบ6am-11am,
6pm-2am
75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Shad
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า
ใบไม้ผลิ,
ร้อน,
ใบไม้ร่วง
ฝนตก9am-2am 60
75
90
120
75
93
112
150
90
112
135
180

Lingcod
แม่น้ำเมือง,
แม่น้ำป่า,
ทะเลสาบภูเขา
หนาวทุกแบบทั้งวัน 120
150
180
240
150
187
225
300
180
225
270
360

Halibut
ทะเลใบไม้ผลิ,
ร้อน,
หนาว
ทุกแบบ6am-11am,
7pm-2am
80
100
120
160
100
125
150
200
120
150
180
240

Lobster
ใช้ Crab Pot
ทะเลทุกที่
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 120 150 180

Crayfish
ใช้ Crab Pot
น้ำจืดทุกที่
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 75 93 112

Crab
ใช้ Crab Pot
ทะเลทุกที่,
ตกจากมอนสเตอร์
(Rock Crab , Lava Crab)
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 100 125 150

Cockle
ใช้ Crab Pot
ทะเลทุกที่,
เก็บได้ที่ชายหาดทะเล
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 50
62
75
100
62
77
93
125
75
93
112
150

Mussel
ใช้ Crab Pot
ทะเลทุกที่,
เก็บได้ที่ชายหาดทะเล
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 30
37
45
60
37
46
56
75
45
55
67
90

Shrimp
ใช้ Crab Pot
ทะเลทุกที่
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 60 75 90

Snail
ใช้ Crab Pot
น้ำจืดทุกที่
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 65 81 97

Periwinkle
ใช้ Crab Pot
น้ำจืดทุกที่
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 20 25 30

Oyster
ใช้ Crab Pot
ทะเลทุกที่,
เก็บได้ที่ชายหาดทะเล
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 40
50
60
80
50
62
75
100
60
75
90
120

Woodskip
ทะเลสาบป่าลับทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 75
93
112
150
93
116
140
187
112
139
168
225

Glacierfish
(ปลาในตำนาน1)
แม่น้ำป่า
(ตกปลาเวล 6)
*รายละเอียดด้านล่าง
หนาวทุกแบบทั้งวัน 1,000
1,250
1,500
2,000
1,250
1,562
1,875
2,500
1,500
1,875
2,250
3,000

Void Salmon
บ่อน้ำแม่มดทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 150
187
225
300
187
233
281
375
225
280
337
450

Slimejack
บ่อน้ำแมลงทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Midnight Squid
บ่อ Night Marketหนาว
วันที่ 15-17
ทุกแบบ5pm-2am 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Spook Fish
บ่อ Night Marketหนาว
วันที่ 15-17
ทุกแบบ5pm-2am 220
275
330
440
275
343
412
550
330
412
495
660

Blobfish
บ่อ Night Marketหนาว
วันที่ 15-17
ทุกแบบ5pm-2am 500
625
750
1,000
625
781
937
1,250
750
937
1,125
1,500

Stingray
ทะเลถ้ำโจรสลัดทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 180
225
270
360
225
281
337
450
270
337
405
540

Lionfish
ทะเลเกาะขิงทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 100
125
150
200
125
156
187
250
150
187
225
300

Blue Discus
แม่น้ำเกาะขิงทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 120
150
180
240
150
187
225
300
180
225
270
360

River Jelly
น้ำจืดทุกที่ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 125

Cave Jelly
บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น)ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 180

Sea Jelly
ทะเลทุกที่ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 200

Goby
น้ำตกที่แม่น้ำป่าทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 150
187
225
300
187
233
281
375
225
280
337
450

ปลาที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ข้างบน

ชื่อสถานที่ตกฤดูสภาพอากาศเวลาปรกติFisher
+25%
Angler
+50%

Son of Crimsonfish
(ปลาในตำนาน2)
ทะเล
(ตกปลาเวล 5)
*รายละเอียดด้านล่าง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 1,500
1,875
2,250
3,000
1,875
2,343
2,812
3,750
2,250
2,812
3,375
4,500

Ms. Angler
(ปลาในตำนาน2)
แม่น้ำเมือง
(ตกปลาเวล 3)
*รายละเอียดด้านล่าง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 900
1,125
1,350
1,800g
1,125
1,406
1,687
2,250
1,350
1,687
2,025
2,700

Legend II
(ปลาในตำนาน2)
ทะเลสาบภูเขา
(ตกปลาเวล 10)
*รายละเอียดด้านล่าง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 5,000
6,250
7,500
10,000
6,250
7,812
9,375
12,500
7,500
9,375
11,250
15,000

Radioactive Carp
(ปลาในตำนาน2)
ท่อทะบายน้ำ
*รายละเอียดด้านล่าง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 1,000
1,250
1,500
2,000
1,250
1,562
1,875
2,500
1,500
1,875
2,250
3,000

Glacierfish Jr.
(ปลาในตำนาน2)
แม่น้ำป่า
(ตกปลาเวล 6)
*รายละเอียดด้านล่าง
ทั้งปีทุกแบบทั้งวัน 1,000
1,250
1,500
2,000
1,250
1,562
1,875
2,500
1,500
1,875
2,250
3,000


จุดตกปลาในตำนาน

ปลาในตำนาน1 เมื่อเงื่อนไข เลเวลตกปลาถึงกำหนด สภาพอากาศและฤดูกาลตรงเงื่อนไข สามารถตกได้เลย
ปลาในตำนาน2 จะตกได้ต้องรับเควสต์ Extended Family ของ Mr. Qi ที่เกาะขิง เมื่อปลดล็อค Mr. Qi’s room ได้แล้ว

จุดที่แนะนำ คือจุดที่มีโอกาสได้ดาวสวยๆ
แต่ก็สามารถตกบริเวณรอบๆ จุดที่แนะนำได้ ถ้าไม่สนใจดาวอะนะ

ปลาในตำนาน สามารถตกได้แค่ตัวละครั้งต่อคนนะ


Crimsonfish และ Son of Crimsonfish

สถานที่ตก : ชายหาด บริเวณสะพานด้านขวามือของแผนที่

Crimsonfish ฤดูร้อน + ตกปลาเลเวล 5
Son of Crimsonfish รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 5


Angler และ Ms. Angler

สถานที่ตก : แม่น้ำในเมือง บริเวณขวาบนของแผนที่

Angler ฤดูใบไม้ร่วง + ตกปลาเลเวล 3
Ms. Angler รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 3


Legend และ Legend II

สถานที่ตก : ทะเลสาบบนภูเขา บริเวณหน้าเหมือง

Legend ฤดูใบไม้ผลิ + ตกปลาเลเวล 10 + ฝนตก
Legend II รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 10


Mutant Carp และ Radioactive Carp

สถานที่ตก : ในท่อระบายน้ำ

Mutant Carp ปลดล็อกท่อได้ก็ตกได้เลย
Radioactive Carp รับเควสต์มาแล้วตกได้เลย


Glacierfish และ Glacierfish Jr.

สถานที่ตก : แม่น้ำในป่า บริเวณเกาะเล็กๆด้านล่าง

Glacierfish ฤดูหนาว + ตกปลาเลเวล 6
Glacierfish Jr.
รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 6

หวังว่าทุกคนจะตกปลากันได้ครบนะ
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้าาาา

แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ

Facebook
Twitter
VK

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us

Scroll to Top